13.11.20

Neoliberalismul și criza educației în România. Sau despre „școala-tarabă” și despre dispariția statului-națiune

 

Mircea Platon, „Deșcolarizarea României. Scopurile, cârtițele și arhitecții reformei învățământului românesc”, editura Ideea Europeană, București, 2020, 462 p.

(40-51 minutes)

Uneori mi se pare că românii urăsc România. Alteori am impresia că situația este mult mai rea, că nu ura, ci disprețul caracterizează relația lor cu propria țară și cu concetățenii. Țării îi zic „Românica”, o batjocoresc, o ocăresc, o iau în zeflemea. Oamenilor le zic „popor vegetal”,  caracterizat de „puturoșenia abisală a sufletului românesc”, o „mămăligă românească incapabilă să explodeze”, cu „profil psihologic feminin”, în stare doar „să-și țină capul plecat”. Nici în sufletul, nici în mintea lor nu încape îndoială că țară mai rea și popor mai infam nu există. Cea mai banală întâmplare, cea mai comună experiență de viață, cea mai simplă dezamagire le confirmă această presupusă stare de fapt și le (re)legitimează convingerile și generalizările că „așa e în România” (corupție, mizerie, prostie, incultură, lipsă de civilitate etc.), spre deosebire de alte „țări civilizate” în care e altminteri, adică exact pe dos, și că așa sunt românii (corupți, nespălați, needucați, necivilizați, știrbi, puturoși, habotnici etc.), spre deosebire de restul lumii, unde toți sunt niște minunați. Sunt gunoaie pe stradă? E iarba netunsă în parc? A smuls furtuna un copac din rădăcini? E un polițist corupt? Au câștigat alegerile unii cu care ei nu sunt de acord? Și-a plagiat cineva teza de doctorat? Au așteptat prea mult autobuzul? Nu le-a zâmbit funcționarul de la ghișeu? Cea mai prozaică chestiune le confirmă cât de răi și proști sunt românii și cum au ei „țara pe care o merită”, i.e. la fel de proastă și de rea. Sigur, „așa sunt românii” și „ așa e România” , cu excepția celor care emit asemenea „judecăți de valoare”, ei fiind, firește, și civilizați, și educați, și harnici, și spălați pe dinți, ei nemeritând deci țara pe care o au. Mi se pare, așadar, că unicul lucru care ne mai unește pe noi ca națiune este, dacă nu ura, atunci disprețul față de propria noastră țară și față de semenii noștri români.

Dar poate o națiune să existe, dacă pe oameni nu-i mai unește nimic, dacă nu mai au nimic în comun? Dacă nu se mai simt nici solidari cu semenii lor, nici responsabili pentru binele acestora? Dacă nu mai sunt loiali nimănui, nici măcar propriei țări? Și poate o țară să existe fără națiunea ei și fără loialitatea cetățenilor ei? Dispariția comunității naționale, a solidarității naționale, a națiunii va fi urmată de dispariția statului național și de înlocuirea lui cu un stat federal, european sau global, în care foste popoare neînsemnate ca noi, la început nu vor conta, iar mai apoi vor dispărea cu desăvârșire. Am mai spus-o, națiunea română a fost construită prin efort solidar și de durată, iar prezervarea sa cere, de asemenea, efort și voință. Ca să nu dispară, națiunea trebuie menținută în viață și ajutată să crească și să se dezvolte, prin educație, prin cultură, prin promovarea unor principii și valori comune, naționale mai întâi și universale mai apoi, prin cultivarea sentimentului comuniunii cu semenii și cu țara. Fărâmițarea comunității naționale în indivizi preocupați în exclusivitate de binele personal, transpus în principal în a avea bani, și complet indiferenți, dacă nu chiar ostili și disprețuitori față de concetățeni și față de țară va duce la slăbirea națiunii și în final la dispariția ei și a statului național. Ceea ce s-ar potrivi foarte bine cu scopurile mișcărilor globaliste neoliberale și ale corporațiilor așa-zis multinaționale, dar care, în fapt, sunt mai degrabă transnaționale, postnaționale sau chiar antinaționale.

Despre legătura dintre neoliberalismul global și demantelarea sistematică a națiunii române,     prin distrugerea programatică a sistemului de învățământ din România, scrie Mircea Platon în recenta și consistenta sa lucrare intitulată „Deșcolarizarea României. Scopurile, cârtițele și arhitecții reformei învățământului românesc”. Această carte demonstrează cine și cum a distrus și continuă a distruge învățământul românesc, care sunt cauzele și originile crizei educației din România, de ce criza și reformele din domeniu nu se mai sfârșesc. Scrisă cu rigoarea istoricului deprins cu sursele, cu patosul loialității față de semeni și țară și cu talentul scriitorului celebru, „Deșcolarizarea României” este greu de încadrat într-o singură categorie, fiind în egală măsură studiu antropologic, studiu sociologic, studiu istoric și, de ce nu, studiu pedagogic.

Una dintre tezele fundamentale ale acestei lucrări este că dezastrul școlii românești „nu e dezastrul școlii românești, ci dezastrul societății românești în derivă, care a intervenit abuziv, fraudulos, mercenar și amatoricesc în mecanismele interioare ale școlii românești” (p. 58-59). Societatea românească trece printr-o profundă „criză antropologică”, iar aceasta are un impact major asupra școlii (p. 22), scrie autorul. A doua teză spune că reforma educației este cea care a produs criza sistemului de învățământ românesc. 

Prima parte a lucrării, intitulată „Omul” și cuprinzând trei capitole, prezintă lunga serie de presiuni extercitate de tot felul de actori asupra școlii, în direcția reformării ei. Aceasta descrie, totodată, tipul de „om nou” pe care școala românească actuală își propune să-l formeze, precum și consecințele imediate și ușor vizibile ale reformei. Poate că cea dintâi și cea mai puternică presiune a venit (încă vine?) de la anticomuniștii de serviciu, care de 30 de ani încoace tot suțin că învățământul românesc este unul de factură comunistă și că de aceea el trebuie reformat. „Totul, în școala românească, e privit de necruțătorii luptători anticomuniști, reformiști sau antreprenori ai învățământului și societății românești, ca simptom comunist”. De la temele pentru acasă la obligativitatea de a învăța, de la existența profesorilor și a inspectoratelor școlare, la predarea unor reguli gramaticale sau date istorice, de la operele și autorii studiați la manuale și orare, de la disciplină școlară la planurile cadru, totul „e considerat  un reziduu sau, și mai rău, o apoteoză a comunismului” (p. 14-15). De fapt, acesta este doar un pretext, altele fiind rațiunile care impun reforma – ceea ce nu înseamnă că nu ar exista și naivi sinceri, care chiar cred în ideile propagate de „experții” plătiți foarte gras pentru a „informa”, adică pentru a face propagandă pro-reformă.

Un alt argument-pretext invocat de reformiști este acela că școala românească este una învechită, de secolul al XIX-lea, neadaptată deci „vremurilor în care trăim”, depășită de realitățile zilelor noastre, inadecvată nevoilor prezente și viitoare de pe piața muncii globale. Educația „veche”, „tradițională”, „clasică” – fie ea de secol al XIX-lea, fie ea mai recentă, de „factură comunistă” – trebuie, se afirmă în mediile reformiste, înlocuită de „noua educație”, una centrată pe acțiunea și pe experiența directă a elevului, pe dezvoltarea creativității sale, una diferențiată și ferită de predare și învățare, în care profesorul creează sistuații în care elevul descoperă singur tot ce a produs umanitatea în lunga sa existență, o educație care nu transmite cunoaștere, ci facilitează formarea de competențe. La școală, elevii trebuie să primească nu cunoștințe, ci „educație pentru viață” în cel mai concret sens. Școala să-i învețe să se spele pe mâini, să mănânce fructe, să fie antreprenori și „să facă bani”, să treacă strada, să aleagă la ce emisiuni TV să se uite sau cum să nu devină victimele unor demenți pe internet. De fapt, susține Mircea Platon – și sunt complet de acord –, ne aflăm în fața unei radicale schimbări de paradigmă la nivel de filosofie educațională, întrebarea fundamentală fiind „care este rolul școlii în societate”. La această întrebare se răspunde astăzi foarte diferit de cum s-a răspuns acum un veac și mai bine.

Articularea sistemului de învățământ românesc în secolul al XIX-lea s-a făcut în strânsă legătură cu edificarea statului național român modern, iar atunci rolul școlii, asumat de creatorii de națiune, a fost acela de a educa poporul, de a ridica nivelul de cultură și instrucție al maselor. În felul acesta se asigura, între altele, „mobilitatea socială”, adică se permitea indivizilor să rupă, prin muncă și studiu, barierele propriei clase sociale, furnizând astfel noului stat național „cadre instituționale competente” (p. 63). Potrivit lui Spiru Haret, învățământul avea trei obiective: „În prima linie, el trebuie să formeze buni cetăţeni” pentru țara lor. „În a doua linie, el trebuie să procure tuturor tinerilor fondul de cunoştinţe care este indispensabil oricărui om în viaţă, fără deosebire de treaptă socială: acesta este învăţământul obligatoriu. În fine, mai trebuie să formeze contingente pentru toate carierele care sunt necesare pentru viaţa completă şi armonică a statului”.[1] „Intrarea românilor în zodia modernității în secolul al XIX-lea a însemnat intrarea în zona disciplinei instituționale – a sistemului de educație pus la punct de Spiru Haret, de exemplu” (p. 64), scrie Mircea Platon. Un stat modern nu poate exista și nu poate funcționa fără instituții puternice, pe care le pot ridica doar elitele. „Între, să zicem 1848 și 1948, românii «au ars etapele», realizând unirea, independența și modernizarea instituțională a României. Traumatică, punând lumea tradițională țărănească în fața unor procese și instituții pe care cu greu le putea înțelege și controla, această etapă a beneficiat totuși de avantajul de a fi ghidată de elite organice, selectate fie din rândul boierimii generoase și cu dare de mână, fie din rândul unei țărănimi trecute printr-un sistem de școlarizare care avea menirea de a furniza României monarhice cadre instituționale competente” (p. 62-63).

Legea învățământului din 1948 păstra caracterul  de furnizor de cunoștințe generale pentru mase al școlii obligatorii. Învățământul „urmărea” atingerea următoarelor obiective: „a) înlăturarea neștiinței de carte; b) lărgirea și democratizarea învățământului de bază pentru a cuprinde pe toți copiii de vârstă școlară, precum și pe neștiutorii de carte; c) educarea tineretului în spiritul democrației populare și ridicarea nivelului cultural al poporului; d) îndrumarea folosirii timpului liber al elevilor, prin organizarea activității extrașcolare, legând școala de familie și de viața socială din mediul înconjurător; e) pregătirea cadrelor medii și superioare de specialiști, pe baze științifice, care să corespundă nevoilor consolidării democrației populare și constituirii societății socialiste; f) pregătirea personalului didactic necesar învățământului; g) formarea de cercetători și creatori în toate domeniile științei și culturii”. „Disciplinele de bază” erau „limba și literatura, istoria și geografia națională, matematicile, științele naturii, educația fizică”.[2]  În 1968, noua lege a educației avea ca scop „însușirea, de către cetățeni, a culturii generale și a cunoștințelor necesare exercitării unor profesiuni utile societății, formarea concepției lor materialist-dialectice despre natură și societate, educarea intelectuală, morală, estetică și fizică, cultivarea dragostei lor față de patrie și popor, față de idealurile de pace și progres social. Învățământul se dezvoltă în strânsă legătură cu progresele știintei și tehnicii, cu cerințele economiei și culturii, ale construcției socialismului și comunismului.”[3]

În ciuda ideologizării învățământului, scrie Mircea Platon, perioada comunistă „s-a caracterizat prin extinderea procesului de modernizare, prin extinderea rețelelor de școli, spitale, instituții de învățământ și cercetare, prin crearea de infrastructură pentru baza industrială și agricolă” (p. 63).  După cum se nota într-un raport realizat de americani în 1978, când o nouă lege a învățământului a fost adoptată, „obiectivele programatice ale educației generale” din România erau „de a ajuta elevii să-și pună bazele culturii generale, să-și îmbunătățească dezvoltarea intelectuală și fizică, să încurajeze aprecierea valorilor etice și estetice, să facă să progreseze educația moral-civică, să cultive dragostea de muncă și să pregătească elevii, în funcție de aptitudinile lor specifice, fie pentru continuarea studiilor, fie pentru a intra în câmpul muncii”. Potrivit aceluiași studiu, curricula cuprindea o „echilibrată ofertă de umanioare, studii sociale, științe și pregătire tehnică și fizică” (p. 29).

„Școala comunistă”, observă Mircea Platon, „era de fapt școala interbelică pavoazată comunist” (p. 29-30). „Dincolo de jargonul marxist care împăna unele manuale, dincolo de orele de informare politică, de PTAP (pregătirea tineretului pentru apărarea patriei), de Constituție și de Materialism dialectic, pe care eram siliți, profesori și elevi, să le înghițim”, scrie autorul, „școala românească dintre 1948 și 1989 a reușit să-și păstreze profilul interbelic”, a rămas „o instituție în care puteai să te antrenezi pentru exercițiul distanței de o eră coclită”, iar aceasta s-a putut pentru că existau „pregătire școlară serioasă, examene serisoase (teze, treapta I, treapta a II-a, Bacalaureatul, admiterea la facultate), atmosfera de respect față de profesori, carte și școală”, iar acestea „îți dădeau certitudinea că există ceva dincolo de minciuna comunistă, că ești validat într-un sistem, cel școlar, care te ajuta să crești și îți dădea instrumentele necesare pentru a învăța să stai pe propriile picioare și să te orientezi. În mod cert, certitudinile la care ajungeam noi, în mod individual, prin studiu, în acel context socialist, erau mai solide decât certitudinile induse colectiv, prin propagandă, în actualul context capitalist” (p. 28-29).               

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, care este astăzi în vigoare, stipulează că „misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare” (p. 104). „Idealul educaţional al şcolii româneşti”, continuă Legea din 2011, „constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii”.[4] Propunerile de reformare a învățământului avansate ulterior de Ministerul Educației și de ISE (Institutul de Științe ale Edcației), sub forma programului „Educația ne unește”, sau de președintele Klaus Johannis însuși și de experții acestuia, sub titlul „România educată”, pornesc – observă Mircea Platon – de la aceleași premise globaliste, care urmăresc, de fapt, crearea de forță de muncă ieftină și de consumatori fidelizați, pentru o piață globală în continuă schimbare.

Mircea Platon argumentează că rolul școlii ar trebui să fie altul însă, anume să pună bazele culturii generale a elevilor, să transmită și să asigure însușirea cunoștințelor elementare, să garanteze mobilitatea socială bazată pe merit și muncă, să pună bazele pentru formarea cadrelor de specialitate capabile să asigure funcționarea corespunzătoare a unor instituții naționale, fără de care un stat național nu poate să existe. „Unul dintre motivele pentru care în România e greu să se înțeleagă om cu om e criza instituțiilor” (p. 63), scrie autorul. Comparând calitatea învățământului de dinainte de 1989 cu urmările reformelor din ultimii 20 de ani, urmări transpuse, de exemplu, în rezultatele dezastruoase obținute de elevi la evaluările naționale sau internaționale standardizate (Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a, Bacalaureatul, testele PISA etc.), evaluări ale căror subiecte nu pot fi niciodată comparate ca dificultate cu subiectele care se administrau la examenele de dinainte de 1989, nu putem decât să constatăm că reformele noastre „moderne”, „creative”, „active”, în fapt, nu funcționează sau, mai mult, că sunt o rețetă pentru dezastru.   

Autorul pledează că „școala are rolul de a-i face copilului un tur de orizont, de a-l introduce în științe. Acesta e rolul practic, scopul întregii activități care se desfășoară sistematic-organizat în cadrul școlii: antrenarea minții, descoperirea vocației sau a talentelor și educarea voinței prin instrucția oferită de acest tur de orizont al realizărilor minții umane, naționale și universale” (p. 59). Mai mult, „datoria școlii este să le antreneze copiilor competențele care nu pot fi antrenate acasă, trebuie să le risipească ignoranța care nu poate fi risipită acasă, mai ales în condițiile unei societăți în care ordinea socială a fost dată peste cap de o mobilitate socială rapidă, bazată nu pe muncă și merit, ci pe bani obținuți din «descurcat» și «țepe»” (p. 42). În opinia autorului, „locul vieții nu poate fi luat de școală” (p. 42) și nu trebuie să fie luat de școală. Deprinderile de igienă personală, regulile de bună purtare, bunul simț se învață și se antrenează acasă, în familie, în comunitate, iar școala, cel mult, „le rafinează” (p. 42), fără a fi nevoie să inventeze câte o nouă disciplină școlară pentru fiecare în parte. Oricum, atâta timp cât nu există consecințe corespunzătoare faptelor, școala nu îi educă pe elevi nici pentru școală, nici pentru viață. „La temelia experienței de viață există experiența consecințelor” (p. 44), care însă lipsește cu desăvârșire în școala succesiv reformată, unde notele sunt negociate, unde profesorii sunt umiliți de părinți și elevi impertinenți, unde obraznicia și comportamentele anti-sociale sunt ignorate sau lăudate, unde regulamentele școlare nu se aplică. În aceste condiții, „școala nu-i poate pregăti pe copii decât pentru un comportament obraznic consumerist, vulgar utilitarist” (p. 45). Or, școala ar trebui să dezvolte elevilor „competențele intelectuale, adică de înțelegere a lumii”, de risipire a ignoranței. „Școala are a se ocupa de cultură, iar părinții au a se ocupa de natură”. Cu tristețe, autorul concluzionează că „ceea ce se întâmplă azi e că școala, sub presiunea părinților și a experților corupți, generatori de cultura degradată, tinde să cultive și să genereze o natură degenerată. Rezultatul acestei combinații, de părinți și experți care reprezintă cultura degradată și de școală care reprezintă natura degenerată, e selecția inversă” (p. 45).

Dacă ne uităm la idealul educațional, așa cum este el definit de Legea Educației Naționale, putem ajunge la concluzia că România nici nu trece, de fapt, printr-o criză a educației, pentru că acel ideal educațional pare să fie într-adevăr atins. Școala formează un individ de tip nou, „autonom”, preocupat de „împlinirea personală”, cu „spirit antreprenorial”, integrat pe piața muncii din Uniunea Europeană și de aiurea. „Infrastructura mentală” a acestui om nou pare, într-adevăr, să fie „în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării”. Cum se traduc toate acestea în practică? Mircea Platon ne explică: elevul generic nu-și mai însușește cunoștințe, nu mai învață, nu mai memorează, nu mai știe nimic, nu-l mai interesează nimic, este obraznic, incult și impertinent, are rezultate modeste sau foarte slabe la evaluările standardizate. Scopul său în viață este acela de „a face” bani, iar succesul este definit prin a avea bani, prin a fi arogant, mârlăn, șmecher, prin a „se realiza” – de preferat în străinătate, pentru că numai străinătatea și integrarea acolo te validează cu adevărat ca om de succes. Omul nou creat de școala nouă emigrează, își schimbă profilul muncii cu ușurința cu care își schimbă șosetele – „educație pe tot parcusul vieții”, de! –, este mână de muncă ieftină și consumator loial pentru companiile multinaționale. Nu contează că nu vorbește corect nicio limbă, nici măcar pe a mamei sale, contează că este bine „integrat social” în societatea globalistă consumeristă. Acesta este elevul generic. Elevul excepțional, non-generic, socotit uneori chiar „genial” studiază la colegii de top sau la școli private, face meditații, memorează, își însușește cunoștințe, exersează , are acces la o bază materială la care elevii generici, despre care se presupune că și ei trebuie să învețe prin descoperire și experiență personală, nici nu pot visa. Elevul excepțional funcționează într-un mediu școlar prezentat drept „modern” și „creator”, dar care este, în fapt, mult mai aproape de școala „clasică”/„tradițională” decât se crede. Elevul non-generic are rezultate bune la evaluările naționale standardizate, poate lua chiar nota 10 la Bacaluareat și ne poate fi prezentat drept model absolut la televizor. Cu toate acestea, nici măcar acești elevi excepționali, non-generici, „geniali” nu vor putea rezolva vreodată subiectele care se dădeau cândva la examenele de treapta I sau a II-a sau la examenul de Bacalaureat. (Sau pot?) Cu toate acestea, și pentru elevii excepționali scopul vieții este, mult prea des, tot „să facă bani” din „antreprenoriat” și „să se realizeze”, dacă se poate, tot în străinătate. Și ei sunt șmecheri și aroganți. Nici ei „nu merită țara pe care au”, căci sunt prea buni pentru ea. Societatea românească actuală este una anomică, în care nu mai există niciun sens comun, niciun scop comun, niciun țel comun, niciun bun-simț comun, scrie cu tristețe și revoltă Mircea Platon (p. 63). Corect, dar este o societate perfect racordată la „contextul globalizării”, populat de „individualități autonome” și utilitariste.

Noile teze educaționale se traduc în realitate și prin faptul că, în România, 40% din știutorii de carte sunt analfabeți funcțional, că rata abandonului – un fenomen care aproape că nu exista în 1989 – a ajuns la cote monstruoase, că 2 % din populația țării (peste 300 de mii de oameni) trăiesc din videochat, că România este pe primul loc în UE la traficul de copii și de femei, că mulți români sunt iar analfabeți de-a dreptul.

Elevii refuză să studieze și pentru că li s-a insuflat ideea că totul în viața lor de școlar trebuie să aibă o utilitate imediată („de ce trebuie să învăț/să știu eu asta?”) și că școala este joc și relaxare, ca o plimbare prin mall. Iar părinții, în majoritatea lor, sunt de acord. O altă presiune pentru reformarea învățământului a venit/vine de la părinți și elevi. Părinți care vor să asigure succesul în viață al odraslelor, fără însă ca acestea să muncească, să învețe, să studieze. Mulți dintre acești părinți sunt, de fapt, oamenii fără educație serioasă și fără cultură adevărată ei înșiși. Ei sunt cei care cer performanță și creativitate, gândire critică și competitivitate, opunându-se însă temelor pentru acasă, studiului temeinic, disciplinelor clasice de studiu, existenței notelor, orarelor, manualelor, disciplinei școlare etc.

Pentru că nu a avut și nu are elite adevărate sau pentru că elitele adevărate nu sunt dornice să se manifeste în spațiul public, preferând prea des turnul lor de fildeș, unde propagandiștii de serviciu nu-i vor ataca, educația a fost distrusă sistematic de asaltul părinților inculți, al elevilor leneși, al ONG-urilor finanțate nu se prea știe de cine cu milioane de dolari și de euro și al celor mai corupți autoproclamați „experți în educație”. Dacă secolul al XIX-lea a avut elite care au creat România modernă ca stat național,  pseudo-elita actuală, care populează agresiv spațiul public (un spațiu mult prea des redus doar la ceea ce se vede la TV), promovează anti-intelectualismul, individualismul, egocentrismul, utilitarismul. „Valorile” lor sunt profitul material și banul. Operele lor de căpătâi sunt privatizarea educației și a sănătății. „Elita” noastră închipuită, dar vizibilă public, nu se simte solidară cu „poporul” din care se trage. Poporul e „prost”, „incult”, „leneș”, „nespălat”.  „Actuala implozie identitară” a României, scrie Mircea Platon, „are de-a face cu refuzul «elitei» din România de a articula poporul într-o națiune” (p. 90). Însă, continuă acesta,

„Nu e normal să li se spună românilor, de dimineață până seara, pe toate posturile, că «românii sunt proști» sau «murdari» sau «așa suntem noi». Pentru că aceste vorbe nu sunt spuse din intenție pedagogică, pentru a îndrepta o stare de lucruri, ci pentru a ne condiționa negativ, pentru a ne săpa încrederea în noi. (…) Românii, aidoma altor neamuri, alcătuiesc o națiune care se cere structurată. Acesta e rolul elitelor (nu al elitei…, ci al elitelor, adică al celor mai buni din toate domeniile.) Dacă elitele nu își fac treaba, corpul social e inert, adică lăsat pradă paraziților și descompunerii. Pentru ca elitele să-și facă această datorie, trebuie create sau întărite instituțiile, adică pârghiile de transmitere a valorilor, pârghiile de modelare, întărire și perpetuare a modului nostru de viață. Nu putem trăi ca și cum binele ar trebui să fie rodul întâmplării, al unui impuls individual. Binele nu e al nostru, ci al celorlalți, al celor cu care suntem în comuniune, în diferite feluri, dar întotdeauna în Adevăr. (…) Regulile, principiile care ar trebui să ghideze educația, viața culturală, conviețuirea noastră în societate nu trebuie lăsate la voia întâmplării”(p. 92-93). Educația în pas cu vremurile nu este o soluție, pentru că, „la urma urmelor, o societate în continuă schimbare are nevoie de un sistem de repere fixe” (p. 93).

Cea de-a doua parte a lucrării, intitulată „Școala de ieri” și cuprinzând trei capitole, ne demonstrează nouă tuturor, în general, și reformiștilor agresivi, în special, că „educația nouă” și că „școala nouă” nu sunt  tocmai așa de… „noi”. Această secțiune a lucrării se constituie, de fapt – în expresia autorului –, într-o „cercetare asupra originilor intelectuale ale actualei tentative de a reforma învățământul românesc” (p. 105). Vorbind astăzi despre școala centrată pe elev, despre renunțarea la memorare, despre dezvoltarea creativității elevilor, despre învățarea prin participarea activă a acestora, despre școala pentru viață, despre implicarea familiei în viața școlii, despre legătura dintre teorie și practică, despre aplicabilitatea practică a cunoștințelor teoretice, despre educația extrașcolară, despre cât de „noi” sunt toate acestea, reformiștii nu dovedesc decât ce puțină cultură au în materie de istorie pedagogică autohtonă sau de aiurea, despre cum vor ei să redescopere roata – căci multe dintre aceste idei s-au pus în practică, la clasă, și înainte să reformeze ei învățământul, dar s-au aplicat altfel. Aratând că „toate-s vechi și nouă toate”, Mircea Platon ne prezintă dezbaterile de la începutul secolului al XX-lea privind „învățământul educativ” versus „învățământul instructiv”  sau „școala instructivă” versus „școala creatoare” și ne dovedește că „premisele și frazeologia «școlii noi/creatoare/educative» de la 1910-1920 [sau de mai târziu] sunt identice premiselor și frazeologiei școlii românești din ultimii 20 de ani” (p. 99). Problema ține de cum sunt puse în practică aceste premise teoretice. Dacă, de exemplu, „educația centrată pe elev” înseamnă că predarea și învățarea/însușirea de cunoștințe dispar din școală, că predarea se transformă exclusiv în crearea de situații în care elevul descoperă singur (absolut orice) și că el va ști (i.e. va învăța) doar ce a descoprit singur, atunci să facem bine să nu ne mai mirăm că nimeni nu mai știe nimic.

Autorul arată că ideile care stau la baza reformei actule în educație își au originea, de fapt, în pedagogia de factură anti-intelectualistă care s-a dezvoltat în spațiul anglo-saxon începând cu anii 1920 și care au dus mai târziu la distrugerea sistemului public de educația din SUA, Canada și Marea Britanie, totul „în numele școlii creatoare, al simplificării programelor, al adaptării la viață, al înlocuirii studiului clasicilor literaturii cu bălăcirea prin băltuțele «modulelor» interdisciplinare despre nimicul sincronic și al libertății copiilor de a descoperi singuri teoremele lui Pitagora, matematica lui Euclid, fizica lui Newton și calculul infinitezimal al lui Leibniz”. Mircea Platon observă că acest tip de teorie pedagogică și urmările sale la nivel de sisteme școlare și-au primit în străinătate partea lor de critică foarte aspră, dar că acest aspect tinde a rămâne complet necunoscut pe la noi (sau complet necunoscut experților reformiști). Autorul notează că în spațiul anglo-saxon, distrugerea învățământului public este camuflată (și cârpită) parțial de școlile private, unde persistă un învățământ de factură clasică, tradițională, axat pe predare și însușire de cunoștințe, pe disciplină școlară și pe rigoare științifică, și parțial de importul de specialiști formați în manieră clasică prin alte țări și pe alte continente – o soluție pe care, însă, România, țară lipsită de resursele financiare ale SUA, de exemplu, nu și-o va permite niciodată.

România „a avut mereu o școală de împrumut” (p. 121). În secolul al XIX-lea a împrumutat „învățământul clasic, de model francez (cu elemente germane, pe filieră țaristă)” (p. 120), un model care a rezistat în comunism, în ciuda înghesuirii sale în strâmtele cadre ideologice ale vremii. Acum, importă modelul anglo-saxon, unul „«deschis», bazat pe «creativitate», «personalizat», astfel încât să încurajeze predispozițiile fiecărui elev în parte, «empiric», lăsând elevul să redescopere singur roata punând întrebări neorientate de cunoștințe prealabile, a căror însușire, desigur ar cere memorie, structură, disciplină” (p. 120), un model deja dovedit prin alte părți ale lumii, inclusiv în Africa sau America de Sus, ca fiind de-a dreptul dezastruos.

Sub titlul general „Reforma de azi”, ultima și cea mai consistentă parte a cărții cuprinde alte 10 capitole, care ne deschid ochii cu privire la autorii reformei, la scopurile și finanțatorii lor. În România, se plănuiște  reforma educației de la începutul anilor 1990. În 1998, prima reformă majoră a educației a lovit sistemul, ireversibil, și de atunci, periodic, Ministerul Educației, ISE, experții Băncii Mondiale, intelectualii unui președinte sau ai altuia, patronii de școli private, directori de ONG-uri cu finanțări străine și obscure, Consiliul Elevilor sau părinții tot reformează educația.       

Întrebând cine sunt „arhitecții” reformei, Mircea Platon  constată că autorii acesteia nu se prea cunosc cu nume și prenume. Există, în schimb, niște „grupuri de lucru” formate nu se prea știe de cine. Între instituțiile-autoare de reformă a învățământlui românesc găsim, de jure, Ministerul Educației Naționale și ISE și, de facto, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Fundația Soros pentru o Societate Deschisă și o armată de ONG-uri finanțate de entități străine. Până și Peace Corps sau Procter & Gamble ne-au dau lecții în materie de reformă a educației! Ideea că Banca Mandială, Fundația Soros, Peace Corps sau Procter & Gamble ar fi experte în reforme educaționale – necesare României sau oricui – ne-ar putea părea, pe bună dreptate, ridicolă, dacă nu ar fi produs în practică atât de mult rău. Iar societatea românească, educată – potrivit lui Mircea Platon „condiționată negativ” – de „elita” publică să creadă că românii sunt „răi” și „proști”, crede aprioric că tot ce vine din străinătate e „bun”, „frumos” și „drept”.  

Într-un rezumat mai mult decât prozaic, ingineria (educațională, socială, financiară?) ar sta cam așa: o instituție străină (să zicem Banca Mondială) angajează o armată de experți (proprii său străini) ca să evalueze starea învățământului dintr-o țară (cum ar fi România); experții, pe care nu-i cunoaștem, de regulă, după nume, dar care sunt plătiți de Banca Mondială regește, ajung la concluzia (să ne mirăm?) că învățământul din țara respectivă este o nenorocire (poate e „comunist”, „nedemocratic” și „autoriar” sau poate e „învechit”, „tradițional”, „neadaptat vremurilor” și… „nedigitalizat”); prin urmare, experții naționali fac recomandări de refomare, preluând indicațiile Băncii Mondiale în cele mai mici detalii; instituțiile naționale (cum ar fi ministerul învățământului sau ISE de la noi), din care banca străină și-a racolat experții pe care i-a plătește regește și care experți au poate chiar funcții de conducere în instituțiile naționale) își însușesc aceste critici și recomandări și trec la „implentarea” reformei; însă reforma are nevoie de mulți bani, pe care țara respectivă îi obține din împrumuturi de sute de milioane de dolari/euro tocmai de la… Banca Mondială; după un timp, experții naționali, responsabili cu reforma, raportează succesul absolut al proiectului și creșterea calității învățământului, dar nu trece prea multă vreme și iar vine un for străin (poate chiar aceeași Bancă Mondială), care găsește noi bube în sistemul de educație „învechit” și „tradițional” și care folosește noua „oportunitate de afaceri”, recomandând o altă reformă, pentru care acordă, firește, cu grația-i știută, alt împrumut. Și tot așa… Acum, în România, tocmai a răsărit „oportunitatea” oferită de pandemia cu noul coronavirus, iar Banca Mondială ne-a sărit, iar, în ajutor cu niște sute de milioane de euro împrumut, ca să „digitalizăm” învățământul. Așa cum experții ISE înșiși o spun în publicațiile și raportele lor, „România a fost ținta majorității proiectelor educaționale ale Băncii Mondiale și a beneficiat de fonduri importante de la Uniunea Europeană și Societatea Deschisă pe lângă surse bilaterale” (p. 381).

Descriind mecanismul prezentat mai sus, Mircea Platon este de părere că „neoliberalismul educațional predicat și pus în practică peste tot în lume de Banca Mondială este unul anarho-tiranic, care urmărește dizolvarea autorității și modelelor naționale de învățământ, prin încurajarea mișcărilor centrifuge (manuale, pedagogii, surse de autoritate alternative, scopuri marginale transformate în obiective principale (ș.a.m.d.), pentru a transfera apoi sediul autorității și pârghiile de putere educațională la nivel supranațional” (p. 356).  Acesta să fie oare sensul aderării Universității București, în anul 2019, la rețeaua de universități europene CIVIS , care își propune să devină la un moment dat o entitate unică, o „Universitatea Europeană”, cu „statut juridic propriu” și cu „mecanisme decizionale și instanțe manageriale proprii” (p. 258-259).     

Continuându-și investigația cu privire la cine sunt „arhitecții” reformei, Mircea Platon descoperă și niște oameni, care sunt însă „mai puțin specialiști în pedagogie, și mai mult «motivational speakers», «public relations people» și agenți electorali deghizați în experți în educație” (p. 150). Între aceștia se regăsesc și Mihaela Apetrei – care se autointitulează „senior trainer pentru public speaking, expert în comunicare, speaker motivațional” (p. 151); Marian Staș – absolvent al Academiei Militare, fondatorul asociației CODECS pentru Leadership, asociație care a oferit (oferă?) cursuri de formare prin diferite CCD-uri (Case ale Corpului Didactic) din țară, Staș fiind el însuși formator plătit de un CCD sau altul ca să-i (re)formeze pe profesori; Tincuța Apăteanu – fost coordonator de comunicare la Rompetrol, fost director al fundației „Dinu Patriciu”, președintele ONG-ului Edusfera, ONG care acum oferă, prin CCD București, cursuri de formare întru digitalizarea învățământului preuniversitar; Florian Colceag – așa-intitulatul „antrenor de genii”, care (zic unii critici) declară orice puști „geniu”, dacă mamă-sa plătește taxa de „evaluare”; Colceag este totodată președinte al asociației EDUGATE și al IRSCA Gifted Education România, organizația inițiatoare a legii privind copiii supradotați; Oana Moraru – „consultat educațional”, patron de școală privată, care însă reformează sistemul public de educație și care vrea învățământ privat, dar cu bani de la stat; Ștefan Vlaston – membru în mai multe partide politice (Noua Republică, PMP), președintele asociației EDU CER, care are și ea o istorie mai mult decât relevantă. Există și o altă categorie de experți, precum Alexadru Crișan, cercetător în cadrul ISE și președinte al Consiliului Național pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educației Naționale, dar și președintel al ONG-ului CEDU2000+, organizație „din rețeaua Soros” (p. 316), sau Cezar Bîrzea, directorul ISE – ale căror isprăvi întru reformă sunt pe larg prezentate de Mircea Platon.

Experții naționali, de o factură sau alta, și rapoartele Băncii Mondiale au cerut tot fel de măsuri reformatoare. Au cerut implicarea părinților în activitatea și mai ales în finanțarea școlii, privatizarea producției de manuale și de auxiliare școlare, apariția de noi conținuturi și discipline școlare precum antreprenoriat social, educație financiară, comunicare, oratorie etc., au cerut transformarea școlii în furnizor de servicii sociale și a educației în piață pentru antreprenori diverși sau înființarea a tot felul de instituții care măsoară calitatea învățământului (adică numără hârtii). După ce li s-au pus în aplicarea măsurile, aceiași experți se plâng că manualele sunt prea multe și prost făcute, că îngreunează ghiozdanele copiilor, că părinților li se cere să finanțeze într-un fel sau altul școala/clasa, că disciplinele școlare nu mai au loc în planul cadru, că rezultatele elevilor la testele standardizate sunt foarte slabe etc. În concluzia lui Mircea Platon, „reforma învățământului a fost și este sustrasă complet controlului democratic cu ajutorul: 1. caracterului discret al reformatorilor, grupați într-un Institut de Științe ale Educației care eludează transparența democratică și responsabilitatea politică și care nu are nimic de-a face cu programul miniștrilor educației din partidele votate de electorat; 2. Inegalității financiare și logistice imense dintre reformatori (…) și victimele acestor reforme” (p. 314). Foarte corect se arată că

„Reforma a dus la ideologizarea școlii, la rescrierea scopului educației, a programelor și a manualelor școlare în sensul «societății deschise», adică al noilor ideologii, experimentale, ale unor produse ideologice de sinteză patentate aiurea. Pe de altă parte, s-a ajuns și la comercializarea procesului de învățământ, la transformarea școlii în piață școlară, în tarabă, la care se târguiesc părinți, profesori, edituri, oengeuri, bănci internaționale, guverne străine (Finlanda, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Marea Britania, ș.a.m.d.), elevi, căței și purcei. Neoliberalismul economic și ideologia corectitudinii politice au fost principalele ingrediente ale hapurilor administrate învățământului românesc. Toate neajunsurile de care se plâng acum părinții, profesorii și elevii: haos, darea și luarea de «mită» (cadouri), folosirea unor manuale nepotrivite sau total greșite, rolul prea mare în general pe care îl joacă activitățile tranzacționale în școala românească, toate își au cauza în politicile concepute de Banca Mondială și puse în aplicare de specialiștii de la Institutul de Științe ale Educației prin intermediul Ministerului Educației și cu sprijinul rețelei de oengeuri create după anul 1995, mai cu spor după 2000, în România” (p. 333).   

Analiza lui Mircea Platon este ascuțită, dar dreaptă. Autorul discută despre multe alte probleme în cartea sa: despre politizarea mai veche sau mai nouă a învățământului, despre „modelul” suedez/finlandez (care nu se poate folosi în cadrele culturale și financiare românești și care, între altele, odată cu trecerea la „modulele interdisciplinare” și la „digitalizarea” din ultimii ani, se prăbușește oricum), despre cultul geniilor („nu geniile sunt problema României, ci experții în genii” –p. 250), despre descentralizare, despre ideologizarea și uniformizarea fără precedent a domeniului (ceea ce este de-a dreptul ironic, dacă avem în vedere că se proclamă creativitatea ca deziderat absolut al sistemului), despre manualele alternative, despre diferitele forme de corupție din sistem. Este oare legal și moral ca un angajat al MEN sau al ISE să se afle și pe statele de plată ale Băncii Mondiale sau ale Fundației Soros? Dar ca un patron de școală privată să reformeze sistemul public sau să rescrie legea educației? Dar ca un inspector școlar, fost sau actual, să dețină o școală privată?       

Volumul se încheie cu un scurt capitol concluziv, (încă) o pledoarie a autorului pentru revenirea la școala de factură „clasică”. „Școala-tarabă” de azi este un „«bâlci»”, care trebuie „lichidat”, fără ca aceasta să presupună „dezbatere” cu lungul șir de experți, părinți și ONG-uri. Propunând soluții, Mircea Platon scrie că

„Trebuie redefinit scopul învățământului în sens clasic și al realismului național, trebuie apoi refăcute programele în conformitate cu acest scop, trebuie revenit apoi la manualele unice conform acestor programe, iar apoi trebuie revenit la un sistem de educație care să fie bazat pe virtuțile educative ale învățării. Educația înseamnă formarea caracterului. (…) Rolul școlii publice este și acela de a sădi în elev acest sentiment, al unui spațiu cultural, antropologic, epistemologic, numit «acasă». (…) Fața sistemului de învățământ românesc trebuie să fie întoarsă spre români, cu patriotismul, interesele și datele lor specifice, nu către interesele altora sau către ultimele trenduri ale globalizării. (…) Rolul școlii este acela de a ne ajuta să rămânem, să persistăm, să durăm. Și pentru a face acest lucru trebuie să ne construim educația pe armătura liniilor de forță ale istoriei și culturii românilor. Pentru a fi buni europeni (…), trebuie mai întâi să existăm” (p. 446-449).

În opinia mea, lucrarea lui Mircea Platon ar trebui citită de toată lumea, de  profesori, părinți și elevi, de ziariști și „formatori de opinie”, de liberali și social-democrați, de apărătorii reformei și de contestatarii ei, de susținătorii privatizării școlilor și de diriguitorii învățământului public de masă, de inspectori școlari, de miniștri, de studenți și profesori universitari, de diaspora, de toată lumea. Ca să discutăm informați. Ba aș îndrăzni să spun că lucrarea lui Mircea Platon trebuie citită și de anagajații instituțiilor care au în pază interesul național și securitatea națională. Este o carte așa de bogată în idei, în semnificați, în rezultate, încât niciun rezumat, oricât de extins, nu îi va putea face dreptate vreodată. Cartea se încheie cu o listă explicitată cuprinzând 17 măsuri – „un plan de bătălie” (p. 444) „pentru a restaura demnitatea și funcția învățământului românesc” (p. 451). Oare pe Mircea Platon îl va asculta cineva? Sau domnia sa nu se califică în distinsa categorie a experților?


Elena Dragomir


[1] Alexandru Zub, „Spiru Haret (1851-1912). II. Idei haretiene – Despre educație și cultură”, în Luceafărul, 15 mai 2011, disponibil la https://luceafarul.net/spiru-haret-1851-%e2%80%93-1912-ii-idei-haretiene-despre-educatie-si-cultura, accesat la 31 octombrie 2020. 

[2] Decretul nr. 175/1948 pentru reforma învățământului, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 177/3 august 1948. 

[3] Legea nr. 11/1968 privind învățământul în Republica Socialista România, în Buletinul Oficial nr. 62/13 mai 1968.

[4] Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 18/10 ianuarie 2011. 

27.10.20

What the Great Reset Architects Don’t Want You To Understand About Economics

 By Matthew Ehret for the Saker Blog

It shouldn’t come as a surprise that the Vice President of the World Bank Carmen Reinhardt recently warned on October 15 that a new financial disaster looms ominously over the horizon with a vast sovereign default and a corporate debt default. Just in the past 6 months of bailouts unleashed by the blowout of the system induced by the Coronavirus lockdown, Reinhardt noted that the U.S. Federal Reserve created $3.4 Trillion out of thin air while it took 40 years to create $14 Trillion. Meanwhile panicking economists are screaming in tandem that banks across Trans Atlantic must unleash ever more hyperinflationary quantitative easing which threatens to turn our money into toilet paper while at the same time acquiescing to infinite lockdowns in response to a disease which has the fatality levels of a common flu.

The fact of the oncoming collapse itself should not be a surprise- especially when one is reminded of the $1.5 quadrillion of derivatives which has taken over a world economy which generates a mere $80 trillion/year in measurable goods and trade. These nebulous bets on insurance on bets on collateralized debts known as derivatives didn’t even exist a few decades ago, and the fact is that no matter what the Federal Reserve and European Central Bank have attempted to do to stop a new rupture of this overextended casino bubble of an economy in recent months, nothing has worked. Zero to negative percent interest rates haven’t worked, opening overnight repo loans of $100 billion/night to failing banks hasn’t worked- nor has $4.5 trillion of bailout unleashed since March 2020. No matter what these financial wizards try to do, things just keep getting worse. Rather than acknowledge what is actually happening, scapegoats have been selected to shift the blame away from reality to the point that the current crisis is actually being blamed on the Coronavirus!

This Goes Far Beyond COVID-19

Let me just state outright: That while the coronavirus may in fact be the catalyzer for the oncoming financial blowout, it is the height of stupidity to believe that it is the cause, as the seeds of the crisis goes deeper and originated much earlier than most people are prepared to admit.

To start getting at a more truthful diagnostic, it is useful to think of an economy in real (vs purely financial) terms – That is: Simply think of the economy as total system in which the body of humanity (all cultures, nations and families of the world) exist.

This co-existence is predicated on certain necessary powers of production of food, clothing, capital goods (hard and soft infrastructure), transportation and energy production. After raw materials are transformed into finished goods, these physical goods and services move from points A to B and are consumed. This is very much akin to the metabolism that maintains a living body.

Now since populations tend to grow geometrically, while resources deplete arithmetically, constant demands on new creative discoveries and technological application are also needed to meet and improve upon the needs of a growing humanity. This last factor is actually the most important because it touches on the principled element that distinguishes humanity from all other forms of life in the ecosystem which Lincoln identified wonderfully in his 1859 Discoveries and Inventions Speech:

“All creation is a mine, and every man, a miner. The whole earth, and all within it, upon it, and round about it, including himself, in his physical, moral, and intellectual nature, and his susceptibilities, are the infinitely various “leads” from which, man, from the first, was to dig out his destiny… Man is not the only animal who labors; but he is the only one who improves his workmanship. This improvement, he effects by Discoveries, and Inventions.”

In a 2016 speech by President Xi Jinping, the principles of Lincoln’s understanding were laid out by the Chinese statesman who said:

“We must consider innovation as the primary driving force of growth and the core in this whole undertaking, and human resources as the primary source to support development. We should promote innovation in theory, systems, science and technology, and culture, and make innovation the dominant theme in the work of the Party, and government, and everyday activity in society… In the 16th century, human society entered an unprecedented period of active innovation. Achievements in scientific innovation over the past five centuries have exceeded the sum total of several previous millennia. . . . Each and every scientific and industrial revolution has profoundly changed the outlook and pattern of world development… Since the second Industrial Revolution, the U.S. has maintained global hegemony because it has always been the leader and the largest beneficiary of scientific and industrial progress.”

What Lincoln and Xi laid 150 years apart are not mere hypotheses, but elementary facts of life which even the most ardent money-worshipper cannot get around.

Of course money is a perfectly useful tool to facilitate trade and get around the awkward problem of lugging bartered goods around on your back all day, but it really is just that: a supporting element to a physical process of maintenance and improvement of trans-generational existence. When fools allow themselves to loose sight of that fact and elevate money to the status of a cause of all value (simply because everyone wants it), then we find ourselves far outside the sphere of reality and in the Alice in Wonderland world of Alan Greenspan’s fantasy world where up is down, good is evil, and humans are little more than vicious monkeys.

So with that in mind, let’s take this concept and look back upon today’s crisis.

London’s ‘Big Bang’

The great “liberalization” of world commerce began with a series of waves through the 1970s, and moved into high gear with the interest rate hikes of Federal Reserve Chairman Paul Volcker in 1980-82, the effects of which both annihilated much of the small and medium sized entrepreneurs, opened the speculative gates into the “Savings and Loan” debacle and also helped cartelize mineral, food, and financial institutions into ever greater behemoths. Volcker himself described this process as the “controlled disintegration of the US economy” upon becoming Fed Chairman in 1978. The raising of interest rates to 20-21% not only shut down the life blood of much of the US economic base, but also threw the third world into greater debt slavery, as nations now had to pay usurious interest on US loans.

In 1986, the City of London announced the beginning of a new era of economic irrationalism with Margaret Thatcher’s “Big Bang” deregulation. This wave of liberalization took the world by storm as it swept aside the separation of commercial, deposit and investment banking which had been the post-world war cornerstone in ensuring that the will of private finance would never again hold more sway than the power of sovereign nation-states. For those who are confused about London’s guiding hand in this process, I encourage you to read Cynthia Chung’s impeccable essay “Sugar and Spice, and Everything Vice: The Empire’s Sin City of London”.

Greenspan and the Controlled Disintegration of the Economy

When Alan Greenspan confronted the financial crisis of October1987, markets had collapsed by 28.5% and the American economy was already suffering from a decay begun 16 years earlier when the dollar was removed from the fixed exchange rate and was “floated” into a world of speculation. This departure from the 1938-1971 Industrial growth model ushered in a new paradigm of “post-industrialism” (aka: nation stripping) under the new logic of “globalization”. This foolish decision was celebrated as the consumer-driven, “white collar society” which would no longer worry about “intangible things” like “the future”, infrastructure maintenance, or “growth”. Under this new paradigm, if something couldn’t generate a monetary profit within 3 years, it wasn’t worth doing.

Paul Volcker (Greenspan’s predecessor at the Federal Reserve) exemplified this detachment from reality when he called for the “controlled disintegration of society” in 1977, and acted accordingly by keeping interest rates above 20% for two years which destroyed small and medium agro-industrial enterprises across America (and the world). Greenspan confronted the 1987 crisis with all the gusto of a black magician, and rather than re-connect the economy to physical reality and rebuild the decaying industrial base, he chose instead to normalize “creative financial instruments” in the form of derivatives (aka: “creative financial instruments”), which quickly grew from several billion in 1988 to $2 trillion in 1992 to $70 trillion in 1999.

By Matthew Ehret for the Saker Blog

It shouldn’t come as a surprise that the Vice President of the World Bank Carmen Reinhardt recently warned on October 15 that a new financial disaster looms ominously over the horizon with a vast sovereign default and a corporate debt default. Just in the past 6 months of bailouts unleashed by the blowout of the system induced by the Coronavirus lockdown, Reinhardt noted that the U.S. Federal Reserve created $3.4 Trillion out of thin air while it took 40 years to create $14 Trillion. Meanwhile panicking economists are screaming in tandem that banks across Trans Atlantic must unleash ever more hyperinflationary quantitative easing which threatens to turn our money into toilet paper while at the same time acquiescing to infinite lockdowns in response to a disease which has the fatality levels of a common flu.

The fact of the oncoming collapse itself should not be a surprise- especially when one is reminded of the $1.5 quadrillion of derivatives which has taken over a world economy which generates a mere $80 trillion/year in measurable goods and trade. These nebulous bets on insurance on bets on collateralized debts known as derivatives didn’t even exist a few decades ago, and the fact is that no matter what the Federal Reserve and European Central Bank have attempted to do to stop a new rupture of this overextended casino bubble of an economy in recent months, nothing has worked. Zero to negative percent interest rates haven’t worked, opening overnight repo loans of $100 billion/night to failing banks hasn’t worked- nor has $4.5 trillion of bailout unleashed since March 2020. No matter what these financial wizards try to do, things just keep getting worse. Rather than acknowledge what is actually happening, scapegoats have been selected to shift the blame away from reality to the point that the current crisis is actually being blamed on the Coronavirus!

This Goes Far Beyond COVID-19

Let me just state outright: That while the coronavirus may in fact be the catalyzer for the oncoming financial blowout, it is the height of stupidity to believe that it is the cause, as the seeds of the crisis goes deeper and originated much earlier than most people are prepared to admit.

To start getting at a more truthful diagnostic, it is useful to think of an economy in real (vs purely financial) terms – That is: Simply think of the economy as total system in which the body of humanity (all cultures, nations and families of the world) exist.

This co-existence is predicated on certain necessary powers of production of food, clothing, capital goods (hard and soft infrastructure), transportation and energy production. After raw materials are transformed into finished goods, these physical goods and services move from points A to B and are consumed. This is very much akin to the metabolism that maintains a living body.

Now since populations tend to grow geometrically, while resources deplete arithmetically, constant demands on new creative discoveries and technological application are also needed to meet and improve upon the needs of a growing humanity. This last factor is actually the most important because it touches on the principled element that distinguishes humanity from all other forms of life in the ecosystem which Lincoln identified wonderfully in his 1859 Discoveries and Inventions Speech:

“All creation is a mine, and every man, a miner. The whole earth, and all within it, upon it, and round about it, including himself, in his physical, moral, and intellectual nature, and his susceptibilities, are the infinitely various “leads” from which, man, from the first, was to dig out his destiny… Man is not the only animal who labors; but he is the only one who improves his workmanship. This improvement, he effects by Discoveries, and Inventions.”

In a 2016 speech by President Xi Jinping, the principles of Lincoln’s understanding were laid out by the Chinese statesman who said:

“We must consider innovation as the primary driving force of growth and the core in this whole undertaking, and human resources as the primary source to support development. We should promote innovation in theory, systems, science and technology, and culture, and make innovation the dominant theme in the work of the Party, and government, and everyday activity in society… In the 16th century, human society entered an unprecedented period of active innovation. Achievements in scientific innovation over the past five centuries have exceeded the sum total of several previous millennia. . . . Each and every scientific and industrial revolution has profoundly changed the outlook and pattern of world development… Since the second Industrial Revolution, the U.S. has maintained global hegemony because it has always been the leader and the largest beneficiary of scientific and industrial progress.”

What Lincoln and Xi laid 150 years apart are not mere hypotheses, but elementary facts of life which even the most ardent money-worshipper cannot get around.

Of course money is a perfectly useful tool to facilitate trade and get around the awkward problem of lugging bartered goods around on your back all day, but it really is just that: a supporting element to a physical process of maintenance and improvement of trans-generational existence. When fools allow themselves to loose sight of that fact and elevate money to the status of a cause of all value (simply because everyone wants it), then we find ourselves far outside the sphere of reality and in the Alice in Wonderland world of Alan Greenspan’s fantasy world where up is down, good is evil, and humans are little more than vicious monkeys.

So with that in mind, let’s take this concept and look back upon today’s crisis.

London’s ‘Big Bang’

The great “liberalization” of world commerce began with a series of waves through the 1970s, and moved into high gear with the interest rate hikes of Federal Reserve Chairman Paul Volcker in 1980-82, the effects of which both annihilated much of the small and medium sized entrepreneurs, opened the speculative gates into the “Savings and Loan” debacle and also helped cartelize mineral, food, and financial institutions into ever greater behemoths. Volcker himself described this process as the “controlled disintegration of the US economy” upon becoming Fed Chairman in 1978. The raising of interest rates to 20-21% not only shut down the life blood of much of the US economic base, but also threw the third world into greater debt slavery, as nations now had to pay usurious interest on US loans.

In 1986, the City of London announced the beginning of a new era of economic irrationalism with Margaret Thatcher’s “Big Bang” deregulation. This wave of liberalization took the world by storm as it swept aside the separation of commercial, deposit and investment banking which had been the post-world war cornerstone in ensuring that the will of private finance would never again hold more sway than the power of sovereign nation-states. For those who are confused about London’s guiding hand in this process, I encourage you to read Cynthia Chung’s impeccable essay “Sugar and Spice, and Everything Vice: The Empire’s Sin City of London”.

Greenspan and the Controlled Disintegration of the Economy

When Alan Greenspan confronted the financial crisis of October1987, markets had collapsed by 28.5% and the American economy was already suffering from a decay begun 16 years earlier when the dollar was removed from the fixed exchange rate and was “floated” into a world of speculation. This departure from the 1938-1971 Industrial growth model ushered in a new paradigm of “post-industrialism” (aka: nation stripping) under the new logic of “globalization”. This foolish decision was celebrated as the consumer-driven, “white collar society” which would no longer worry about “intangible things” like “the future”, infrastructure maintenance, or “growth”. Under this new paradigm, if something couldn’t generate a monetary profit within 3 years, it wasn’t worth doing.

Paul Volcker (Greenspan’s predecessor at the Federal Reserve) exemplified this detachment from reality when he called for the “controlled disintegration of society” in 1977, and acted accordingly by keeping interest rates above 20% for two years which destroyed small and medium agro-industrial enterprises across America (and the world). Greenspan confronted the 1987 crisis with all the gusto of a black magician, and rather than re-connect the economy to physical reality and rebuild the decaying industrial base, he chose instead to normalize “creative financial instruments” in the form of derivatives (aka: “creative financial instruments”), which quickly grew from several billion in 1988 to $2 trillion in 1992 to $70 trillion in 1999.


“Creative financial instruments” was the Orwellian name given to the new financial asset popularized by Greenspan, but otherwise known as “derivatives”. New supercomputing technologies were increasingly used in this new venture, not as the support for higher nation building practices, and space exploration programs as their NASA origins intended, but would rather become perverted to accommodate the creation of new complex formulas which could associate values to price differentials on securities and insured debts that could then be “hedged” on those very spot and futures markets made possible via the destruction of the Bretton Woods system in 1971. So while an exponentially self-generating monster was created that could end nowhere but in a meltdown, “market confidence” rallied back in force with the new flux of easy money. The physical potential to sustain human life continued to plummet.

NAFTA, the Euro and the End of History

It is no coincidence that within this period, another deadly treaty was passed called the North American Free Trade Agreement (NAFTA). With this Agreement made law, protective programs that had kept North American factories in the U.S and Canada were struck down, allowing for the export of the lifeblood of highly skilled industrial workforce to Mexico where skills were low, technologies lower, and salaries lower still. With a stripping of its productive assets, North America became increasingly reliant on exporting cheap resources and services for its means of existence. Again, the physically productive powers of society would collapse, yet monetary profits in the ephemeral “now” would skyrocket. This was replicated in Europe with the creation of the Maastricht Treaty in 1992 establishing the Euro by 1994 while the “liberalization” process of Perestroika replicated this agenda in the former Soviet Union. While some personalities gave this agenda the name “End of History” and others “the New World Order”, the effect was the same.

Universal Banking, NAFTA, Euro integration and the creation of the derivative economy in a space of just several years would induce a cartelization of finance through newly legalized mergers and acquisitions at a rate never before seen. The multitude of financial institutions that had existed in the early 1980s were absorbed into each other at great speed through the 1990s in true “survival of the fittest” fashion. No matter what level of regulation were attempted under this new structure, the degree of conflict of interest, and private political power was uncontrollable, as evidenced in the United States, by the shutdown of any attempt by Securities and Exchange Commission head Brooksley Born to fight the derivative cancer at its early stages.

When Bill Clinton repealed Glass-Steagall bank separation of commercial and investment banks as his last act in office in 1999, speculators had un-bounded access to savings and pensions which they used with relish and went to town gambling with other people’s money. This new bubble continued for a few more years until the $700 trillion derivatives time bomb found a new trigger and the subprime mortgage market nearly burned the system down. Just like in 1987, and the collapse of the Y2K bubble in 2001, the Mammon worshipping wizards in the ECB and Fed solved this crisis by creating a new system of “bailout” which continued for another decade.

The 2000-2008 Frenzy

With Glass-Steagall now removed, legitimate capital such as pension funds could be used to start a hedge to end all hedges. Billions were now poured into mortgage-backed securities (MBS), a market which had been artificially plunged to record-breaking interest rate lows of 1-2% for over a year by the US Federal Reserve making borrowing easy, and the returns on the investments into the MBSs obscene. The obscenity swelled as the values of the houses skyrocketed far beyond the real values to the tune of one hundred thousand dollar homes selling for 5-6 times that price within the span of several years. As long as no one assumed this growth was ab-normal, and the un-payable nature of the capital underlying the leveraged assets locked up in the now infamous “sub-primes” and other illegitimate debt obligations was ignored, then profits were supposed to just continue infinitely. Anyone who questioned this logic was considered a heretic by the latter-day priesthood.

The stunning “success” of securitizing housing debts immediately induced a wave of sovereign wealth funds to come into prominence applying the same model that had been used in the case of mortgage-backed securities (MBS) and collateralized debt obligations (CDO) to the debts of entire nations. The securitizing of bundled packages of sovereign debts that could then be infinitely leveraged on the de-regulated world markets would no longer be considered an act of national treason, but the key to easy money.

The Ugly Truth of Today’s Crisis

New “sub-prime” bubbles have been created in the Corporate Debt sector which has risen to over $13.8 trillion (up 16% from the year earlier). A quarter of which is considered junk, and another half graded at BB by Moodies (a step above junk).

Household debt, student and auto debt has skyrocketed and since wages have not kept up with inflation causing even more unpayable debts have been incurred in desperation. Industrial jobs have collapsed consistently since 1971, and low paying service jobs have taken over like a plague.

The last report from the American Society of Civil Engineers concluded that America desperately needs to spend $4.5 trillion just to bring its decayed infrastructure up to safety levels. Roads, bridges, rail, dams, airports, schools all received near failing grades with the average age of Dams clocking in at 56 years, and many water pipes over 100 years old, and transmission/distribution lines are well over 60 years. The factories which once supplied those infrastructure needs are long outsourced, and much of the productive workforce that had that living knowledge to build a nation are retired or dead leaving a deadly generation knowledge gap in its place filled with millennials who never knew what a productive economy looked like.

American farmers have probably been the most devastated in all this with dramatic population losses across the entire farm belt of America and the average age of farmers now 60 years. It was recently reported that 82% of U.S. Agricultural family income comes from off farms, as mega cartels have taken over all aspects of farming (from equipment/supplies, packaging and the even the actual farming in between).

Combined with the controlled destruction of global food supplies internationally, COVID has ensured that strategic food chain supplies are being ripped to shreds with the UN reporting the worst food crisis in over 50 years (and that is not accounting for the oncoming blowout of the bubble economy).

Why was this permitted to happen? Well besides the obvious intention to induce “a controlled disintegration of the economy” as Volcker so coldly stated, the idea was always to create the conditions described by the late Maurice Strong (sociopath and Rothschild cut-out extraordinaire) in 1992 when he rhetorically asked:

 “What if a small group of world leaders were to conclude that the principal risk to the Earth comes from the actions of the rich countries? And if the world is to survive, those rich countries would have to sign an agreement reducing their impact on the environment. Will they do it? The group’s conclusion is ‘no’. The rich countries won’t do it. They won’t change. So, in order to save the planet, the group decides: Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?”

How do we get back to health?

Like any addict who wakes up one morning at rock bottom with the sudden terror that his death is nigh, the first step is admitting we have a problem. This means simply: acknowledging the true nature of the current economic calamity instead of trying to blame “coronavirus” or China, or some other scapegoat.

The next step is begin to act on reality instead of continuing to take heroine (a fine metaphor for the addiction to derivatives speculation).

An obvious first step to this recovery involves restoring Glass-Steagall in order to 1) break up the Too Big to Fail banks and 2) impose a standard of judging “false” value from “legitimate” value which is currently absent from the modern psycho that lost all sense of needs vs wants. This would allow nations to re-create a purge of the unpayable fictitious debt and other claims from the system while preserving whatever is tied to the real economy (whatever is directly connected to life). This process is sort of akin to cutting a cancer.

This act would look very similar to what Franklin Roosevelt did in 1933 which I outlined in my recent paper Hyperinflation, Fascism and War: How the New World Order May be Defeated Once More.

At this point nation states will have re-asserted their true authority over the pirates of private finance controlling the Trans-Atlantic financial system like would-be gods of Olympus (unbounded perverted vices and all).

It should be obvious to all that the United States must get its head out of its proverbial ass before it is too late by imposing these reforms onto the murderous sociopaths on Wall Street and London who would rather promote a “Great Reset” onto the world economy under the fog of COVD in order to control the terms of the blowout and also the rules of the new post-nation state operating system which they wish to see brought online as a (final) “solution”.

Matthew Ehret is the Editor-in-Chief of the Canadian Patriot Review , a BRI Expert on Tactical talk, and has authored 3 volumes of ‘Untold History of Canada’ book series. In 2019 he co-founded the Montreal-based Rising Tide FoundationHe can be reached at matt.ehret@tutamail.com
18.9.20

Technologie, écologie et histoire humaine: une hypothèse

 La mode de l’écologie politique et de la décroissance s’appuie sur un sentiment de culpabilité qui profite au final aux gestionnaires du système prédateur, guerrier et destructeur des équilibres environnementaux. Il n’en reste pas moins que la question de l’origine de l’homme et ses rapports avec la nature reste centrale. Car l’homme, s’il n’était pas entré en conflit avec la nature, avec les lois de la nature, n’aurait sans doute par survécu, et s’il a survécu, il doit dès lors réfléchir dans quel but il se trouve sur terre, maître de la terre. Réflexion qu’ouvre cet essai. Aux périodes d’essor, de progressisme et de développement, l’homme croit en son destin et en son avenir, aux périodes de stagnation et de crise, il se replie sur une vision pessimiste de lui-même et de la vie. Ce que nous expérimentons aujourd’hui en cette période de stagnation post-moderniste. On peut dès lors à juste titre multiplier les exemples négatifs, ils sont légions, mais rappelons aussi, pour les optimistes, que, en Chine par exemple, on a reboisé au cours de la décennie écoulée l’équivalent en surface de ce qu’on a perdu en Amazonie. Donc cela doit amener à la question : Qui reboise et pourquoi, quel système le favorise ? Et qui déboise et pourquoi, quel système le favorise ? En attendant, réfléchissons à ce qui fait que l’homme développe des systèmes de prédation qui se retournent contre lui-même en tant qu’espèce, même s’ils créent une satisfaction (factice?) pour certains.

Technologie, écologie et histoire humaine: une hypothèse


« lidem satiali innoxii sunt. »1

Pline l’ancien, Histoire naturelle, livre VIII, chap. XIX.

Claude Karnoouh

Diverses associations vouées à l’écologie, divers instituts forestiers, des départements universitaires spécialisés dans l’enseignement de la gestion des espaces naturels et, last but not least nombre d’hommes politiques des partis verts d’Europe occidentale doublés d’ONG étasuniennes se sont inquiétés à juste titre de la liberté donnée aux agriculteurs brésiliens de défricher par milliers de nouveaux hectares de la forêts amazonienne. Ainsi ce que l’on a l’habitude de désigner comme le « poumon du monde » est inexorablement réduit par des abattages massifs de la forêt primaire. Certes l’Amazonie n’est point la seule zone du monde où la déforestation va bon train. La destruction forestière massive touche simultanément l’Indonésie, la péninsule indochinoise et l’Afrique équatoriale. Plus récemment, en Allemagne, en Italie, en Autriche et dans les allées de la Commission européenne la crainte d’une disparition de l’une des dernières grandes forêts primaires tempérées d’Europe, celle des Carpathes roumaine été dénoncée en raison des abattages massifs commandés par des entreprises autrichiennes ou Ikea. Voilà quelques exemples pris à des milliers de kilomètres les uns des autres et qui instruisent le même processus auquel on adjoindra les feux massifs qui dévorèrent sans merci les forêts subtropicales australiennes pendant l’été 2019 car le manque d’eau ne permettait pas des arrosages massifs et simultanés à l’échelle des zones incendiées. Il y avait un manque criant d’eau et ce pour une seule raison : celle-ci avait été vendue à des compagnies de soda comme Coca-Cola ! Autant de déboisements qui entraînent simultanément l’élimination d’espèces animales sauvages dont certaines sont aujourd’hui au bord de l’extinction comme l’orang-outan de Bornéo et Sumatra, les éléphants du Laos, les koalas d’Australie, les Gorilles de plaines et des montagnes d’Afrique équatoriale, les Bonobos de la République du Congo, etc.

Voilà qui expose l’enjeu du défi car le défrichage sans limite n’est pas uniquement un problème forestier, celui de la destruction de bois et de sous-bois, mais conjointement un problème zoologique, celui de l’annihilation de la faune sauvage, et humain, ce qui reste de civilisations primitives comme celle des Pygmées d’Afrique équatoriale ou des tribus indiennes d’Amazonie centrale est voué à disparaître2. Au cours de l’été australien de 2019, les gigantesques incendies ont engendré la disparition plus de deux milliards d’animaux brûlés, y compris parmi les espèces les plus menacées de disparition totale comme les Koalas. Le président du Brésil Bolsonaro, quant à lui, proclame sans ambages que l’arrivée de l’agriculture industrielle et de la christianisation (néo-protestante) fera des Indiens des hommes enfin civilisés ! On croit régresser dans le temps, ainsi on se croirait revenu dans le passé des Amériques du XVIIIe siècle3 ! La planète brûle d’un feu infernal, la planète perd ses forêts, la planète étend sans limites sa population et ses mégapoles, la planète est devenue une gigantesque décharge d’ordures, la planète s’est transformée en champ expérimental d’une agriculture et d’un élevage chimique, et l’on trouve pêle-mêle le mercure des orpailleurs, les boues rouges industrielles de la Méditerranée occidentale, les rejets des engrais chimiques des côtes bretonnes, enfin et non des moindres, l’accumulation des déchets plastiques couvrant des surfaces gigantesques de l’Océan pacifique, etc. La Planète est souillée, maculée, polluée, contaminée… et, les animaux sauvages en sont éliminés.

Toutes ces destructions ne sont pas dues au hasard, à une sorte d’accident inattendu, elles tirent toutes leur origine de la satisfaction d’un appétit capitaliste sans limite obtenu grâce aux bénéfices issus de l’agriculture-élevage industrielle. Les surfaces d’exploitation de ce capitalisme agro-industriel exigent, au nom de la rentabilité maximum du capital, des surfaces gigantesques comme on en rencontre au Brésil par exemple, où une seule ferme peut avoir une superficie exploitable égale ou supérieure au Luxembourg ou à la moitié de la Belgique ; où, comme aux USA et en Chine, quand des fermiers élèvent 40 000 dindes, 30 000 porcs, 10 000 vaches ! Plus l’exploitation est vaste et orientée vers la monoculture, le mono-élevage, plus la rentabilité du capital investi est élevée et plus elle exige l’usage massif d’engrais chimiques, de pesticides, d’antibiotiques, d’hormones de croissances qui, tous ensemble, concourent à l’augmentation exponentielle de la pollution des légumes, des viandes, des eaux de ruissellement et, par-delà, des cours d’eau et de la mer. Cette agriculture n’a cure de l’environnement parce qu’elle nourrit la plupart du temps des capitaux spéculatifs se déplaçant dans le monde rural pour trouver, un jour ici, un autre là, autant de lieux où produire engendre un profit maximum en un moindre temps possible. On se gardera d’oublier les dégradations irréversibles réalisées par le fracking des gaz de schiste pour du pétrole dont les effets entraînent la ruine totale et irréversibles des sols et sous-sols.

Certes la dévastation de la terre par l’homme n’est guère nouvelle. Celle-ci commença dès que le genre homo se détermina comme homme, cependant, à l’évidence, ce qui change dans la modernité ce sont le niveau des destructions dominé par le « règne de la quantité ». Il est là l’un des traits spécifiques de l’homme qui le différencie radicalement des animaux auxquels on a pris aujourd’hui l’habitude de le comparer systématiquement aujourd’hui au nom d’une thèse tout à fait stupide, interspécie. Certes, il y a parfois des similitudes entre l’homme et l’animal, surtout entre l’homme et ses lointains cousins les singes et plus précisément les chimpanzés, toutefois rien n’équivaut au pouvoir destructeur de l’homo sapiens sapiens de la modernité, et d’une modernité qu’il faut peut-être faire remonter à la haute Antiquité. En effet, ce qui donne à l’homme moderne son trait spécifique, c’est sa qualité destructrice unique dans le règne animal. L’homo sapiens sapiens moderne détruit bien au-delà tous les besoins essentiels pour sa survie, bien au-delà de ses besoins alimentaires vitaux. A la différence des animaux, même les plus violents, il extermine en masse pour dominer sans partage, puis pour profiter sans partage. Je n’ai pas ouï dire que ce soient les lions ou les tigres qui aient exterminé des troupeaux herbivores au point de faire disparaître des populations entières de gazelles ou de lions. Ce sont bien les hommes qui tuent et, par surcroît, s’entretuent avec enthousiasme malgré des torrents de pleurs, des milliers de pages de repentirs et de remords post factum.

Au début du XIIIe siècle, le roi d’Angleterre Jean-sans-Terre publia un édit stipulant l’expulsion de Londres intramuros des bas-fourneaux tant l’air et les chaussées y étaient pollués par les fumées et les résidus de la combustion du bois et du minerai de fer. Le paysage de la Provence tel que nous le connaissons présentement, avec ses montagnes pelées couvertes de garrigues où affleurent les strates du calcaire tertiaire n’a rien d’originel, c’est le résultat du travail humain quand, tout au long du Moyen-Âge, le défrichage massif et la pratique systématique de la glandée décimèrent les grandes forêts de chênes qui la couvraient4. Forêt de chênes qui faisait dire à Pline l’Ancien parlant de la Gaule romaine : « Gallia Comata »5. L’histoire de la destruction de la Terre originelle, se résume en perspective cavalière par passage du paléolithique des chasseurs-cueilleurs au néolithique tardif des agriculteurs-d’éleveurs sédentaires ayant conservé partiellement la chasse comme source complémentaire de protéines et plus tard comme privilège aristocratique. Pour défendre leurs troupeaux ou leurs piscicultures, les agriculteurs éliminèrent systématiquement certaines espèces comme les loutres, les loups, les ours, les cougars, les lynx, etc… Et plus tard, les jaguars, les lions, les panthères, les ours, les éléphants et les rhinocéros, etc., dont la survie du présent est due essentiellement en ce que tous ces animaux sont protégés par diverses lois, des parc naturels et des réserves nationales. De plus, il convient de n’oublier point l’extension massive de la domestication et de l’élevage de certaines espèces animales, laquelle entraîne des mutation radicales des écosystèmes originaux, et tout autant des modifications sociétales profondes comme par exemple l’intrusion du cheval en Amérique du Nord parmi les sociétés indiennes des grandes plaines.

Mutations écologiques et exterminations animales vont l’amble. Selon les meilleures recherches d’archéologie préhistorique actuelles, il semblerait que l’action destructrice de l’homme est consubstantielle à la nature humaine de l’homme en tant homme, Erectus, Denisovensis, Neandertal puis Sapiens. Selon des recherches entreprises durant la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe, où la génétique joue un rôle prépondérant, on peut affirmer que certains animaux et en particulier de très grands animaux furent exterminés par des chasseurs-cueilleurs dès le Paléolithique jusqu’à l’époque de la protohistoire. Si parmi eux les mammouths sont les plus célèbres, on signalera un petit cheval en Amérique du Nord et plus spectaculaire, le kangourou géant d’Australie ou le paresseux géant d’Amérique latine tropicale. Il est assumé que tous ces animaux ne redoutaient point l’homme et se laissaient approcher sans frayeur.

Dans son petit ouvrage fort roboratif La domestication de l’être, Sloterdijk note à l’encontre des éthologues que ce qui instaure de manière indiscutable la nature humaine de l’homme ne fut rien d’autre que la technique, fût-elle la plus rudimentaire comme celle des galets brisés. Cependant, la lecture des plus récents travaux d’anthropologie préhistorique m’oblige à rajouter trois éléments qui n’appartiennent qu’à l’homme et à lui seul, et sans lesquels il n’eût jamais été l’homme le conquérant de la Terre. Deux facteurs physiologiques, la marche verticale et la langue, et un facteur technique essentiel pour ce qu’il offre des possibilités inédites à la réorganisation de l’écologie, il s’agit de l’usage conscientisé du feu qui apparaît entre 790 000 et 400 000 avant notre ère, puis est recréée, sans que l’on puisse savoir quelle fut la méthode de conservation ou d’ignition. C’est pourquoi l’annonce présente, à savoir que nous entrons dans la sixième extermination massive de la faune sauvage, ne se présente pas, au bout du compte comme je l’écrivait auparavant, en tant que qualité inhérente à la modernité de l’homme propre à la production du capitalisme tardif, car pour en comprendre les plus profonds ressorts, elle doit être regardée comme une suite contemporaine d’une antédiluvienne détermination spécifique à l’homme.

Nous connaissons des animaux, corbeaux, pies et singes qui savent se servir d’outils pour arriver à leurs fins, essentiellement se nourrir ou se défendre ; certes, il y a des animaux qui manifestent des comportement de deuil vis à vis de leurs semblables décédés comme les éléphants et les chiens ; certes il y a des animaux capables de répéter parfaitement des comportement par apprentissage comme les perroquets et les chiens ; certes, enfin, il y a des animaux qui montrent des sentiments d’attachement à l’autre semblable, de sociabilité et d’affection devenant ainsi un groupe, un troupeau, une horde, avec son ordre et sa hiérarchie très sévère, parfois féroces, mais aucune espèce, ni même parmi les plus proches de nous, chimpanzés, bonobos, gorilles et orang-outangs ne sont capables de transformer une matière première naturelle qu’il ont trouvé autour d’eux, pierre ou morceau de bois. C’est justement la transformation de la matière brute, de la matière donnée immédiatement dans la nature, en un instrument, donc en une forme à visée fonctionnelle, qui marque la destinalité humaine, et, sait-on jamais, sa fatalité mortifère. Richard Lewinsohn dans son histoire des animaux et leur rôle dans le développement de la civilisation humaine6, note que les premiers outils de l’homme sont des armes. Cette remarque souligne précisément le type du premier travail humain avec des outils : la violence décuplée pour obtenir de la nourriture, pour se défendre et attaquer. Dans un passage de son commentaire sur le Parménide, Heidegger rappelle la théorie de l’évolution de l’histoire de Marx comme lutte de classe dans le cadre fondateur de l’exploitation de l’homme par l’homme. Or, à ce propos, le maître de Fribourg se demandait si avant même l’exploitation de l’homme par l’homme et l’apparition des classes sociales, le fondement même de l’histoire humaine initiale ne serait pas l’extermination de l’homme par l’homme, à laquelle nous pourrions ajouter l’extermination de toute vie sauvage par l’homme7. Les derniers résultats des recherches sur la préhistoire humaine viennent soutenir ce propos de Heidegger en ce qu’il y est montré que les premiers outils furent des armes. Si tel est le cas, il n’est guère étonnant que l’homme, en son essence nihiliste, annihile les espèces animales jusqu’à leur extinction complète. Voilà un travail qu’aucun autre animal n’a fait et ne fait, même les plus cruels parmi les félins comme les lions et les tigres. Tout ce que l’homme moderne a pu décrire comme cruauté animale n’est certes pas entièrement faux, mais ne se peut comparer à l’acharnement de la cruauté humaine. Une fois le chef évincé, voire tué par des lions concurrents, les vainqueurs gardent toutes les lionnes ; une fois tuée une gazelle le tigre s’en repaît sans exterminer toute la harde. L’homme extermine ses semblables et les animaux bien au-delà des besoins immédiat de se défendre et, rappelons cette réalité essentielle, ce n’est pas le raffinement culturel de telle ou telle civilisation qui tempéra ce fond des comportements humains. La Grèce athénienne avait l’habitude de raser les citées vaincues et de passer la plupart de leurs habitants au fil de l’épée quand ils n’étaient pas pris comme esclaves, comme cela arriva à Platon ; et la Rome antique, républicaine et impériale, ne fut pas en reste ! Aussi peut-on voir au fil du développement des techniques et des forces productives humaines l’intensification des massacres guerriers et des ravages imposés à la nature. L’homme quant à lui, malgré les guerres et les épidémies parce qu’il possède une énorme capacité de survie en raison de son intelligence, d’une forte fécondité et de ses capacités médicales déjà présente dans la plus haute antiquité. Toutefois, force nous est de constater que plus la techno-science s’intensifie, plus la productivité s’installe comme finalité ultime de la vie sur terre (avec la conformation psycho-sociale qu’elle modèle), plus la nature est donc détruite, et ce quel que soit les régimes politico-économiques. Or rien ne semble présentement pouvoir arrêter cette machine infernale.

Dès lors que l’alternative communiste s’est achevée aussi dans l’idéel de l’hyperproduction et qu’aujourd’hui le profit maximum en un minimum de temps domine sans partage l’ensemble du monde, nous atteignons à la vérité ultime du capitalisme : réduire le monde à la somme des objets produits dans le monde. Ou si l’on préfère à la somme des marchandises, et donc à la somme du travail et, en conséquence, à la somme de la plus-value, en bref réduire le monde au Capital et à la circulation frénétique de l’argent : « L’argent danse pour vous » écrivait Marx dans le chapitre consacré au fétichisme de la marchandise.

En effet, dès lors que l’ensemble des rapports de production et d’échanges s’articule autour d’une seule et unique finalité économique, le profit maximum obtenu dans le minimum de temps investi, il semble évident que la multiplication à l’infini des marchandises et des services divers privatisés engendre une croissance exponentielle de ces mêmes marchandises et des privatisations des services publics. Le système productif et commercial ne peut s’intensifier qu’en fonctionnant sur deux modes. Le premier consiste à multiplier à l’infini (ou à l’illusion de l’infini !) les marchandises réelles et potentielles, engendrant une appétence de l’innovation dans tous les domaines, y compris ceux qui touchent à l’essence biologique et moléculaire de la vie, et dont la publicité a pour mission d’en faire la propagande en insistant sur la nature innovatrice et salvatrice de l’objet. Le second mode vise à privatiser les besoins minimaux et vitaux nécessaires à la vie de l’homme moderne urbain et para-urbain, habitant au sein d’une société de masse où la division technique et sociale du travail est de plus en plus spécialisée.

Croissance sociale et croissance financière

Dans ce cadre général un analyste se doit d’établir une différence entre le capital de croissance sociale et le capital de croissance financière ou de spéculation. Le partage entre ces deux régimes de fonctionnement du capital sont de fait déterminés par l’état des rapports de classe à l’échelle internationale. En effet, chaque fois que la conjoncture internationale menace le cœur du capitalisme impérial, c’est-à-dire pour l’essentiel anglo-saxon, celui-ci fait des concessions aux salariés, aux classes moyennes, à la petite paysannerie, aux artisans, mettant en avant le capital de croissance sociale, Welfare State. Inversement, dès lors que le capitalisme se perçoit libre de tous ses mouvements financiers et sans entrave aucune soit parce que les législations d’État ont laissé la porte ouverte à la perte de souveraineté, soit parce que le mouvement social est étouffé qui intensifie la paupérisation des ouvriers, des employés et des classes moyennes, le seul but financier domine l’ensemble du socius. C’est exactement cela qui advient en Occident depuis le milieux des années 1970 et en Europe-postcommuniste depuis l’implosion de l’URSS. Or cette radicalisation et cette extension du capital financier est aussi concomitante avec une désindustrialisation massive de l’Occident au profit de la main-d’œuvre très bon marché d’Asie et du tiers-monde tropical en général, et à une exploitation toute aussi massive de la main-d’œuvre appelée par l’émigration en Occident, laissant comme seule source de bénéfices à nombre de pays de l’Est le pillage du potentiel agricole, forestier et des matières premières. Exploitation frénétique qui, tant en Europe de l’Est que sous les Tropiques, mène à des surcroits de pollution ingérables et à la sixième extinction massive des espèces sauvages.

Les impostures de l’écologie politique

Après cette longue description des catastrophes écologiques qui sont maintenant notre lot quotidien, il convient, en bonne logique analytique, de revenir sur les limites, et, au-delà, sur les impostures de l’écologie politique des pays développés. Ici et là on lit dans la presse dite mainstream d’Occident qu’il nous faut réduire drastiquement la vitesse des automobiles, qu’il nous faut arrêter de faire rouler nos vieilles voitures, qu’il nous faut des éoliennes partout où le vent souffle, des plaques solaires pour couvrir les champs, les prés et les lacs ensoleillés, qu’il convient d’en finir avec le plastic, qu’il ne nous faut plus manger de viande, etc. Une très jeune adolescente norvégienne ou suédoise largement subventionnée par des sources financières très obscures, devenue en quelques jours la grande prêtresse du réchauffement climatique, parlant à l’ONU devant l’ensemble des représentants mondiaux, hier devant les commissaires de l’UE à Bruxelles, demain invitée personnelle de la Chancelière allemande, Madame Merkel, lance des avertissements péremptoires aux grands de ce monde pris dans une sorte de délire hypnotique devant cette adolescente au visage sinistre ! Elle déclare la fin du monde imminente si l’on ne change pas de politique, c’est pourquoi il convient de réduire drastiquement la circulation automobile européenne et la pollution industrielle des pays émergents. Cependant, au-delà de ce catalogue avec lequel on ne peut qu’être d’accord, notre nouvelle prophétesse oubliait, comme par hasard, de rappeler que les plus grands pollueurs du monde demeurent encore aujourd’hui les pays occidentaux. Ainsi pour le plastique, elle a omis Coca-Cola et Pepsi-Cola (cf., New-York Post du 18 novembre 2019) ; pour le transport elle a oublié les très grands cargos porte-containers dont les moteurs diesel de 40 000 chevaux-vapeur utilisent comme combustible un fuel lourd très riche en soufre et hyper-polluant ; elle néglige aussi l’élevage intensif et l’agriculture industrielle qui exigent outre d’énormes volumes d’eau, des engrais et des désherbants chimiques hautement toxiques pour l’environnement et, last but not least, elle est frappée d’amnésie quant à la déforestation induite qui annihile les forêts primaires d’Afrique centrale, d’Indonésie et du Brésil au profit de l’huile de palme, du soja, du coton et autres plantes à usage industriel ! Certains s’émurent même qu’elle ne dénonça point les centrales à charbon chinoises. Voilà qui manifeste une écologie à intérêt variable comme la portance de certains avions à réaction.

Que peut-on tirer d’une telle description banalement objective ? Dire que l’essence de la dynamique capitaliste s’articulant sur la plus-value maximale du capital investi transforme toute chose en marchandise et en son équivalent monnaie, voilà une évidence répétée depuis des lustres. Ainsi, toute chose matérielle, toute matière première, tout animal (y compris l’homme) ou végétal est une marchandise potentielle, voilà qui est aussi une banale vérité dont les exemples abondent. Cependant, ce constat est très insuffisant ! Car les pays communistes, les pays du tiers monde d’inclination socialiste ont eux-aussi détruit l’environnement avec la même frénésie productiviste que les pays capitalistes, sans se soucier des ravages écologistes qu’ils causaient. Aussi force nous est-il de constater qu’il est quelque chose de commun à ces deux systèmes politico-économiques qui se tient dans l’exaltation déchaînée du progrès productiviste et, par voie de conséquence, dans la volonté de destruction de la nature. Pour rendre compte de ce socle commun à ces deux systèmes politiques modernes il ne faut pas rester le nez collé sur un présent où nous les observons comme formes politico-économiques antithétiques et antagoniques, il nous faut remonter très loin dans le temps et faire appel à nouveau aux résultats les plus contemporains de la recherche en archéologie préhistorique.

Depuis longtemps nous savons que dans les temps préhistoriques du tertiaire des espèces animales comme les dinosaures ont été éliminées totalement par un phénomène naturel titanesque, la chute d’un gigantesque astéroïde sur la terre. En ces temps-là, il n’y avait pas la moindre présence humaine sur la terre, c’était le sort banal de l’évolution de la vie sur la planète marquée par de phénoménales éruptions volcaniques, comme plus tard les variations climatiques entre glaciations massives et réchauffements démesurés. Par ailleurs, on a souvent montré qu’aucune espèce animale n’avait éliminé totalement une autre espèce d’animale, en bref, jamais les lions n’ont éliminé leur ennemi juré les hyènes ! En revanche très tôt, par la seule activité de ce prédateur intelligent, très curieux et habile, l’homme préhistorique a réussi l’extinction du cheval en Amérique du nord et longtemps avant son retour avec les conquérants européens, du kangourou géant en Australie, du paresseux géant en Amérique du Sud, du mammouth, du mastodonte, de l’ours des cavernes, du tigre aux dents de sabre en Eurasie. Ce travail s’est réalisé non seulement avec ses dents, ses bras et ses mains, mais, aussi primitifs furent-ils, avec des outils.

L’outil

Voilà ! Le mot-concept est lancé : l’outil. Oui ! Qu’est-ce donc que l’outil dans sa définition empirique ? Un objet fabriqué, créé, qui « sert à faire un travail »8. Ainsi donc, avec des artefacts qui prolongeaient en intensifiant et diversifiant l’action de la main et du bras, l’homme pouvait réaliser des travaux qu’il était incapable d’accomplir auparavant. Après avoir mis le feux aux savanes et aux forêts pour capturer des animaux, encore fallait-il les découper, non seulement pour les consommer, mais pour en garder les morceaux en les fumant par exemple. Comme contre-argument de type anti-spéciste certains rétorqueront que certains animaux, singes et corbeaux par exemple utilisent aussi des éléments naturels, branches, tiges, pierres, comme outils pour se procurer de la nourriture, voire dans quelques très rares cas pour se défendre des prédateurs. Cependant, aucun ne fabrique des outils, c’est-à-dire qu’aucun ne transforme de la matière brut trouvée dans la nature en lui donnant une forme fonctionnelle, qu’on peut présupposer pensée comme telle comme le fit l’homo habilis. Or cette transformation de la matière brute en forme-outil plurifonctionnelle comme les premiers couteaux-grattoirs est à l’origine de cette opération théorico-pratique propre à l’homo. La taille de la pierre exige en effet un concept, sinon au moins une notion abstraite envisageant la potentialité fonctionnelle de l’objet obtenu en frappant avec une autre pierre, un bois de cerf ou une branche un nucléus de silex, d’obsidienne ou de basalte. Il faut que le sujet sache ou ait l’intuition que les éclats obtenus ainsi seront plus ou moins conformes aux usages préalables qu’il souhaite en faire.

Pendant plus de 2,5 millions d’années l’homo raffina les outils lithiques, depuis le simple galet coupé en deux avec ses arrêtes tranchantes, les splendides feuilles solutréennes jusqu’aux splendides pierres polies que Cook et Bougainvilliers trouvèrent encore au XVIIIe siècle dans les îles polynésiennes et mélanésiennes. Les plus primitifs de ces premiers outils réussirent à assurer la survie de petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui, échappant à des régimes uniquement ou presque nécrophages, pouvaient tuer de petits animaux, pêchant ou ramassant des coquillages. Ces outils permirent simultanément le dépeçage des grands animaux piégés dans des ravines, des entailles ou des abîmes, le découpage de la viande en morceaux aisément transportables assurant une certaine abondance de nourriture carnée à des chasseurs-cueilleurs sans cesse en déplacement. Si l’on ajoute à l’outil-pierre, l’outil-feu, on comprend que l’homo avait dès l’Ergaster acquis, à la différence des grands singes, la capacité d’une nourriture diversifiée parce que prédigérée par la cuisson des viandes, des poissons et des végétaux. Ainsi, comme l’affirment maints préhistoriens, l’augmentation du volume cérébral des homos successifs n’est pas étranger aux effets alimentaires de ces techniques de maîtrise de la nature.

Je ne cherche point à refaire ici l’histoire de la préhistoire du genre homo dans la vastitude de ses temps obscurs et la plénitude de ses détails, je souhaite simplement insister sur le fait qu’il semble assuré par la présence des outils, y compris les plus rudimentaires, que le genre homo et lui seul – et non les pré-homo hominines, Australopithèques, Paranthropos –, manifesta la possibilité de la représentation conceptuelle. Depuis l’homo Habilis encore cueilleur-charognard et ses galets grossièrement taillés, ensuite et surtout depuis l’homo Ergaster et sa maîtrise du feu et ses bifaces acheuléens déjà très élaborés, puis la découverte en Afrique du Sud, à Stillbay, où des chercheurs ont montré que des homos utilisaient le feu 72 000 avant J.C non seulement pour cuire les viandes, mais pour fabriquer des outils. Il est aisé de constater que le genre homo a fait un saut qualitatif dans l’évolution des Hominines où, outre la bipédie et la descente du larynx dont on sait qu’elle permet la langue articulée (le λόγος), la maîtrise du feu et la fabrication des outils sont les actes majeurs ayant permis à ces homos jusqu’à l’homo Sapiens de dominer la nature, et par-là même de se différencier radicalement des animaux, même si l’ADN mitochondrial de l’homo Sapiens possède quelques pourcentages de gènes qu’il partage avec les grands singes ses plus lointains ancêtres. Il faudra attendre un peu plus tard dans le cours de la saga de l’évolution pour constater un autre saut qualitatif dans les rapports de l’homme préhistorique à la nature, un saut qui le détacha de la chasse-cueillette, celui de la domestication des animaux et des plantes. Ainsi, les instruments qui engendrèrent la naissance de l’agriculture ont été réunis qui, au bout du compte, doivent être regardés comme les éléments matériels préalables à la naissance des grandes formations sociales humaines et ce qu’elles engendrèrent, la Politique dans la forme État avec ses corps de lois, ses institutions déjà « modernes » oserait-on dire, et, last but not least, sa légitimation par la Morale, la célèbre Catharsis donnée dans le théâtre grec. Enfin, les derniers sauts techniques qui appartiennent déjà à notre longue époque de domestication moderne, d’abord celle de la vapeur, puis celle de l’électricité qui permettent, outre les transformations mécaniques que nous connaissions depuis la machine à vapeur, la révolution électronique et toutes ses applications pour la seconde, avec le rôle déterminant de l’ordinateur comme celui avec lequel j’écris cet essai.

Si l’on prend sur l’histoire de l’homme une perspective cavalière et rétro-centrée, on perçoit combien le monde présent est une vaste entreprise de destruction de la nature, faune et flore confondues. Sauf qu’à présent nous vivons dans le déni de la réalité des effets de nos pratiques quotidiennes les plus élémentaires : aujourd’hui, tout le monde ou presque chérit la nature dans son ensemble et, simultanément, tout le monde, à son échelle fût-elle infime, participe à sa destruction que ce soit avec un exemple rarement cité l’usage massif de cosmétique, ou celui d’instruments électronique nécessitant l’emploi de terres rares dans leur procès de fabrication. Prenons l’exemple probant de la situation zoologique présente :

34% d’êtres humains ;

60% d’animaux domestiques dont la majorité sert de nourriture aux hommes et minoritairement au travail agraire ;

6% d’animaux sauvages.

Penser-faire-penser

C’est au vue de ce constat que l’on peut interpréter la nature propre de l’homme indépendamment des régimes politiques, et plus encore, indépendamment des époques et des types de socialisation déjà antérieurs aux proto-États du néolithique tardif et de l’âge du cuivre jusqu’à notre présent. C’est en raison de ces résultats que l’on peut affirmer que la nature humaine n’est pas une simple variation plus élaborée de la vie animale, car, malgré certaines proximités, en son essence conceptuelle (langage-feu-outil) cette nature de l’homme diffère du tout au tout. Il semble, comme je l’ai brièvement noté ci-avant, que ce soit la fabrication d’outils aussi rudimentaires fussent-ils, qui signe l’essence de l’homme comme homme humain. Aussi, bien avant le ζώον πολιτικών d’Aristote, l’homme est homme que parce qu’il est au premier chef et de façon conjointe un ζώον τεχνικός9 et τὸ λογιχὸν ζώον10. En effet, pour agir ainsi il lui faut impérativement posséder une langue naturelle porteuse de concepts, c’est-à-dire capable de penser et l’artefact en sa forme avant qu’il ne sorte de la main humaine et l’infinité des possibles potentiels avec l’amélioration constante des réalisations à laquelle le pousse la curiosité de son intelligence. Aussi, la nature de l’homme en tant qu’il est homme et non super-grand-singe, est-ce la liaison consubstantielle entre une langue-conceptuelle, les moyens techniques de fabriquer un objet et de modeler par le feu-outil les paysages. Ce tout qui fait l’homo (homme-homme) peut être rassemblé sous le concept de Technique, à la fois inaugurale et permanente comme démarche humaine visant, sans l’énoncer comme tel, la mise ensemble de diverses choses disparates, rassemblées selon une programmatique ou un « dispositif » (Gestell). La Technique dont nous a entretenu Heidegger dans une perspective plus moderne, puisqu’il en saisissait l’origine dans la fondation métaphysique platono-aristotélicienne, s’articulerait dès lors autour de trois facteurs dont seul l’homme fut le détenteur unique : une langue articulée conceptualisante, permettant l’imagination dument conscientisée d’un créer-produire pour réaliser des instruments aux finalités diverses et la maîtrise du feu qui engendrerait un jour la métallurgie. Ainsi l’homme ne serait pas en son essence le cogito cartésien dans le splendide isolement de la noèse de son ego devenu transcendantal chez Kant, mais un « je suis » parce que je fais des objets en pensant. C’est pourquoi les cartésiens et leurs descendants pouvaient regarder l’animal comme une simple mécanique, l’animal-machine ; tandis qu’au-delà des métaphores zoologiques, certains médiévaux, certains classiques, certains romantiques et certains modernes se servaient de l’animal, de sa représentation traditionnelle et de ses comportements pour, de fait, présenter le monde animal comme miroir des hommes. Ainsi, parmi les plus célèbres, on citera Le Roman de renard, La Fontaine et ses fables, Baudelaire et l’albatros, Orwell et Animal Farm, Ionesco et son rhinocéros, Aristote et son analytique animalière11. Toutefois, c’est à Heidegger à qui revient, me semble-t-il, d’avoir véritablement remis l’animal dans un champ de l’être-là qui lui est propre lorsqu’il affirme dans Les Concepts fondamentaux de la métaphysique : « l’animal est pauvre en Être ». Phrase énigmatique s’il en est. S’il avait formulé un jugement tel que l’animal n’a pas d’Être, nous eussions compris ou l’animal ne pense pas, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’autoréflexion et, de ce fait, il n’a ni sens de l’autre, de l’histoire ni de la morale, c’est-à-dire du passé, ni du futur, de la faute à expier, ni de sa possible mort. L’animal vit donc au jour le jour, que dis-je dans l’instant, dût-il pour les plus intelligents parmi les domestiqués avoir le sens d’une faute immédiate, ou la mémoire de comportements appris pour ceux dressés, ou la mémoire instinctive des routes de migration. L’animal vit dans la concrétude immédiate, c’est-à-dire au présent. L’animal est simplement12. « Pauvre en être », mais néanmoins « en être » en ce que les plus développés ont le sens de la fidélité au maître, de l’affection pour un compagnon ou une compagne, voire parfois, devant la mort d’un semblable, la manifestation d’un certain comportement de deuil (cf., les éléphants). Mais l’homo, lui, est totalement mobilisé par la synergie du « penser-faire-penser », laquelle engendre le monde, le seul monde, le monde humain réel, (Das Dasein), celui de la subjectivité et de la socialisation, plus tard de la morale et de la politique dans une dialectique du concret-abstrait-concret permanent.

Ce très bref résumé pourrait donner à croire aux lecteurs que je conçois l’histoire comme Kant, Hegel ou Marx (et d’autres moins magistraux de la même eau). L’Histoire comme une saga univoque fût-elle dialectique, d’une série ininterrompue de causes et d’effets s’enchaînant sans de véritables hasards, sans accidents de parcours, sans disruptions venues d’événements aléatoires, imprévisibles, d’accidents géologiques, climatiques, biologiques ou sociaux. Il n’en est rien, même si la Technique donna à l’homme, être fragile en raison de sa néoténie, des capacités d’adaptation inégalées dans le règne animal, les hommes sont partout sur la Planète, les lions et les orang-outang non. De fait, même si je donne à la Technique telle que je l’ai envisagée le rôle inaugural de l’humanité propre à l’homo, néanmoins je ne vois pas l’histoire comme un simple cheminement tracé par le déploiement linéaire de la Technique. En effet, il semble bien trop hasardeux d’affirmer que tout le devenir était déjà prévisible dès le début de la présence humaine, même si notre avenir est dans le passé. Cependant un événement, et ce malgré de nombreux aléas, entraîna le destin humain vers cette voie univoque en dépit de figures politiques et culturelles multiples, un événement qui arriva très longtemps après les temps inauguraux des galets brisés, lors d’un moment où un état civilisationnel singulier et a priori non prévisible dès avant, donna et la direction et les moyens d’une dynamique prométhéenne radicale de la lutte contre la nature.

Le capitalisme n’était pas a priori prévu dans le dispositif initial

Dans un célèbre petit ouvrage commandé par l’UNESCO intitulé Race et histoire et conçu comme une critique simultanée du racisme, de l’évolutionnisme, du fonctionnalisme et du diffusionnisme, Lévi-Strauss proposa une interprétation synthétique de l’histoire humaine selon le modèle structuraliste. Il avançait que tout le développement des civilisations humaines doit être interprété selon le modèle du jeu de dés. On les lance une fois, il sort en une combinaison qui ne réussit pas, on les lance une deuxième fois, une autre combinaison en sort qui ne marche pas mieux, etc… jusqu’à ce qu’il y en ait une gagnante permettant de construire une civilisation dans la durée. Et ce ad vitam aeternam… Il semble en effet que l’évolution des sociétés humaines par expérimentation et erreurs ait fonctionné ainsi, dussent-elles, pour certaines, ne s’être que partiellement développées. Nous en avons les preuves au travers des diverses très grandes civilisations qui se sont effondrées, tandis que d’autres issues de presque rien s’élevaient peu à peu pour briller dans le monde. Cela veut dire simplement que la civilisation de l’Europe occidentale chrétienne relativement récente n’a pas été, loin s’en faut, toujours la plus puissance. A priori, le Haut Moyen-Âge européen n’avait pas de traits où nous eussions pu deviner la prédestination de cette puissance contemporaine. Grâce aux travaux de Joseph Needham13 nous savons précisément que jusqu’à la fin du Moyen-Âge de l’Occident européen, la Chine était bien plus développée que les pays européens les plus riches. Si l’on recule dans le temps, on doit souligner que les grandes civilisation méso-américaines n’avaient rien à envier à la Grèce ou au Moyen-Orient antique14. Tous ces éléments semblent a priori donner raison à l’interprétation structuraliste lévistraussienne. Toutefois, il y a eu un moment où les dés présentèrent une combinaison singulière dont l’effet dynamique semblait impérieux et irrépressible. Un premier jet singulier eut lieu au moment de l’Antiquité grecque (l’envoi grec selon Jean Beaufret), lorsque s’enclencha un mode singulier de penser le monde, l’homme et la société : la philosophie, dont la prétention, à la différence des mythologies et des théogonies diverses et productrices parfois de grandes littératures, visait explicitement à l’universalisme à travers la rationalité de la logique argumentaire. Platon et Aristote affirmaient ne pas dire le vrai pour les seuls Grecs, ils le disaient aussi pour tout peuple qui eût appris le grec sans pour autant perdre son ethnicité. Cette position hellène de l’universalité offrit à la théologie chrétienne dans le verbe de Paul les armes spirituelles de l’universalité du christianisme qui sortait la secte du tribalisme juif. La foi en le Christ était offerte à tous les peuples (circoncis et non-circoncis, cf., Paul) sans distinction, pourvu qu’ils s’ouvrent tous à l’amour du Christ et donc au Salut par le Rédempteur. Le christianisme proposait une universalité qui, si elle se confondit dans un premier temps avec l’empire romain d’Orient et d’Occident, valait pour le monde entier, d’où le déploiement d’un prosélytisme agressif. Une nouvelle spiritualité avait vu le jour en un coin du Proche-Orient qui s’affirmait universelle. Voilà qui donnait aux sociétés européennes qui, après moult guerres, avaient embrassé cette foi, une Weltanschuung universelle et une puissance prosélyte inégalée, essentiellement dans l’Occident européen. L’Europe se consacra, y compris par la force, à cette foi universelle en l’adornant peu à peu des armes d’une métaphysique de la logique des propositions (scholastique médiévale) et de la vérité de l’idée qui ne souffrait point de contradictions de principes (contre les Averroïstes et autres hérésiarques, Bogomiles, Vaudois, etc). C’est pourquoi les combats contre les hérésies y furent si violents et si mortifères. En effet, la contestation pouvait à la rigueur porter sur de légères variations de la même doxa, mais jamais, Ô grand jamais, sur l’axiomatique principielle de la doxa. Or cette foi visant l’angoissante quête du Salut et du temps de l’Apocalypse, était hantée par la fin des temps, puisqu’à la fin des temps s’ouvrait l’avénement de la Parousie.

Cette foi, devenue grâce à la philosophie gréco-latine, une théologie philosophique de la vérité universelle offerte par les pères de l’Église et plus tard les théologiens, se présentait fort différemment des autres croyances du monde, sauf pour partie des éléments du transcendantalisme hindouiste. Cependant, au temps des cathédrales, des écoles de Bologne, Chartres, Paris et Oxford, de l’Europe occidentale du haut Moyen-Âge jusqu’au XVe siècle était surpassée et de loin par le développement technique des grands États orientaux, la Chine, l’Inde, le Viêt-nam, certaines royautés du Sahel ou des côtes africaines, des hautes civilisations de Méso-Amérique et d’Amérique du Sud. Comme partout où de grandes entités étatiques organisaient et commandaient aux hommes l’agriculture et l’élevage croissaient avec l’augmentation démographique et, en conséquence, simultanément augmentait la disparition des forêts primaires sauf chez les divers chasseurs-cueilleurs tropicaux ou, chez ceux vivant aux marges des sociétés étatiques, qui continuaient à pratiquer une agriculture itinérante sur brûlis.

Naissance du capitalisme et ravages écologiques

Tout au long de l’Antiquité classique, puis au Moyen-Âge, des événements qui avait eu lieu depuis la très haute préhistoire se répétèrent, des espèces d’animaux sauvages disparaissaient avec le développement d’espaces de plus en plus cultivés, de plus en plus habités et urbanisés15, avec les techniques d’élevage les plus avancées, avec pour résultat, l’augmentation concomitante des espèces domestiques. Déjà dans l’Antiquité platonicienne plus de lions en Grèce, en Anatolie, en Syrie, en Irak et en Palestine, disparition d’espèces de gazelles au Moyen-Orient. Cependant cela restait limité, et souvent, du fait d’épidémies ravageant les communautés humaines, certaines régions devenues démographiquement ruinées retrouvaient un temps leur sauvagine.

Mais revenons à présent à notre jeu de dés structuraliste. Il eut donc quelque chose qui fut jeté au début du Moyen-Âge et qui se répandit lentement dans une Europe rurale et féodale soumise à la peur générale de rater le Salut, de voir son âme soumise aux turpitudes de l’enfer. Jacques Le Goff dans son petit livre sur Marchands et banquiers au Moyen-Âge, rappelle que dans un testament du IXe siècle, un commerçant vénitien partant en Orient pour ses affaires laisse comme consigne à sa femme : « Lacia cara il denaro lavorare ». Que veut dire faire travailler l’argent ? C’est ce qu’on appelle la rente. C’est en fonction d’un taux d’intérêt fixe ou variable laisser travailler le temps sur le capital afin de créer un bénéfice. A vrai dire le capital ne travaille pas, c’est le temps qui travaille. Or pour que le temps travaille en accumulant le revenu de l’intérêt, il faut un comput linéaire et cumulatif du temps. Cela ne se peut faire dans le cadre des computs traditionnels articulés sur la base d’un temps cyclique, « L’éternel retour du même ». Justement le travail du temps sur le capital n’est jamais le retour du même, ou si l’on préfère, c’est le même plus quelque chose, l’intérêt, et donc ce n’est pas le même. Il faut donc que la société se pense comme mue par une véritable eschatologie temporelle, sans la Parousie de l’Apocalypse, en bref il faut que hier ne soit pas aujourd’hui et qu’aujourd’hui ne soit jamais demain (en termes modernes on nomme cela le progrès) ! Tomorrow is not an other day because Time is money ! En effet pour les sociétés archaïques qui vivent dans le présent, le lendemain n’est que la réédition d’hier, ce que confirme en permanence les rites de passages et les discours mythiques des origines. Cum grano salis on pourrait dire que dans les sociétés traditionnelles il n’y a de futur que le futur antérieur. Or ce n’est pas l’effet d’un hasard si nombre de sociétés archaïques n’ont pas de temps verbal pour signifier le futur. Par une sorte de paradoxe ironique de l’histoire, ce quelque chose d’inédit, le prêt à intérêt fondé sur le passage d’unités temporelles indifférenciées et simplement cumulées – le temps mathématique16 – qui émerge au début du Moyen-Âge européen, fut rendu possible grâce aux calculs de savants moines qui de l’Italie à l’Angleterre, de la France et l’Allemagne recherchaient la date précise de l’Apocalypse.

Cette nouvelle configuration du rapport de l’homme au temps fournit donc le soubassement de cette nouvelle économie dont le moteur primordial n’était plus le travail productif libre ou servile nécessaire pour simplement survivre, mais le capital investi dans telle ou telle production ou échange commercial. La quantité d’argent augmentant avec le temps, cela décuplait, centuplait son pouvoir ! Dès lors que tout l’agir créateur humain pouvait devenir producteur de bénéfices financiers la guerre devenait logiquement une action engendrant du profit financier et non plus seulement de la gloire et de la puissance politique… Les seigneurs pouvaient emprunter et gager le retour du capital et de l’intérêt sur les productions de leurs terres ou hypothéquer celles-ci avec leurs châteaux, permettant à terme la formation d’une noblesse directement venue de la banque et du commerce par l’achat des offices17, la noblesse de robe. Le temps devenant ainsi l’équivalent de l’argent (time is money), laisser travailler l’argent revenait à prévoir des bénéfices sur l’avenir, et donc à augmenter la convoitise prévisionnelle en construisant ad infinitum une objectivation ouvrant toujours plus de possibilités d’investissements comme sources de gains nouveaux. En bref, le capitalisme en son essence mathématique et sa praxis comptable18 étaient nés et plus rien, ni un quelconque impératif éthique ou religieux, ne l’arrêterait.

Or ce mode du produire et du reproduire ne correspondait plus à une quelconque couleur culturelle à ajouter à l’ensemble de la palette des cultures connues et/ou possibles. Il était là une forme économique inédite, impérativement conquérante, impériale, c’est-à-dire universelle, qui ne se pouvait déployer qu’en supprimant toutes les autres cultures archaïques, traditionnelles et les valeurs sociales qui gênaient son déploiement19. C’est pourquoi on se doit de constater que l’impérialisme n’est pas une qualité surajoutée au capitalisme à un moment donné de son développement, mais bien un attribut intrinsèque de sa mise au travail, un attribut propre à son essence et qui conditionne son amplification algébrique au fur et à mesure de son développement.

Ce trait original du faire capitaliste organisa l’activité humaine dans l’esprit d’un produire toujours plus. En dépit des poussées d’acné socio-économique de la décroissance chez certains rêveurs socio-démocrates, cette dynamique ressemble à une vis-sans-fin montant l’eau d’un bassin d’accumulation vers les rigoles d’irrigation, qui se seraient multipliées par l’ensemble des activités rendues possibles grâce à aux productions qu’elles permettent. C’est ce que qu’effectue l’objectivation comptable de tout objet exploitable à des fins productives, serait-ce l’écologie tant vantée, mais qui en l’état n’est que du capitalisme vert. Tant que la vis tourne sur elle-même l’eau afflue et irrigue la terre. Le capital est semblable à l’eau du bassin et son illimitation est assurée par la source objective qui l’alimente. Puis filant la métaphore, on comprend que l’illimitation du capital comme possible en perpétuelle expansion est l’agir de la synergie du complexe techno-science-capital générateur de toutes les productions et de toutes les marchandises en devenir : en bref la source de l’infinité. Et je ne crois point qu’un quelconque effet de rhétorique faisait écrire à Aristote dans un passage Des politiques (ἐν τοῖς πολιτικοῖς) : « il ne faut pas que l’infini commande », précisant un peu plus avant dans le même ouvrage, que ne peuvent être citoyens, c’est-à-dire prendre en charge la politique de la πόλις, les commerçants, les financiers, les marchands, en bref tous les hommes dont le travail s’effectue à l’horizon de l’infinité, de l’illimité, de l’indéterminé. Cet horizon n’est autre que l’ἄπειρον tel qu’il était compris par Aristote dans Le traité de la production et de la destruction des choses où « on ne peut aller à l’infini dans aucun des deux sens » ; ce qui me semble tout-à-fait correspondre à une critique ante-factum de l’objectivité du produire et du détruire qui est comme nous le savons le fondement même de la dynamique du techno-capital.

En effet, même confronté à la plus extrême des économies financiarisées et spéculatives, la présence de la production matérielle est impérativement nécessaire, que ce soit celle des matières premières, des objets ou des services, payables en liquide ou mieux à crédit. Ainsi, il est dans l’essence même du travail du techno-capital de détruire les matières premières, jadis et aujourd’hui les forêts, après le charbon, puis le pétrole et l’uranium, de ruiner les équilibres naturels par l’industrialisation massive de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la pisciculture qui a leur tour saccagent à nouveau forêts et prairies naturelles, empoisonnent eaux douces et océans, et, last but not least, entraînent l’extinction irrémédiable des espèces sauvages. Quant à la mode Vegan, si elle vise à réduire les élevages industriels, point positif, en revanche elle ne dit jamais rien d’essentiel du développement hyper-capitaliste de l’agriculture bio, car, qu’elle soit écolo-bio ou à base d’engrais celle-ci doit nourrir plus de huit milliards d’êtres humains en permanente croissance ! De plus, le bio ne freine pas le nombre croissant de plantes sauvages qui sont menacées de disparition…

Nous sommes à présent devant une évidence relevée quotidiennement, y compris par la presse la plus soumise aux pouvoirs économiques : la ruine de la planète, la disparition de dizaines d’espèces d’animaux sauvages, certains disent la sixième plus grande extinction de l’histoire de la Terre, d’une masse de plantes sauvages, la pollution totale des eaux par les engrais et les déchets plastiques ! C’est pourquoi, dès la fin des années 1960 du siècle dernier, discernant là une occasion de renouveler la production de nouvelles marchandises, de grandes firmes internationales, soutenues par des fonds d’investissement puissants, alliés à des savants universitaires se sont mises soudainement à parler d’écologie, de production Bio, de réchauffement climatique, tandis que des mouvements militants s’étaient créés20, devenus rapidement très actifs sur les réseaux sociaux et dans la pratique militante, tout en manifestant simultanément une très grande ignorance des implications sociales et matérielles dues à l’explosion démographique des pays du Tiers-Monde. Ces mouvements, volontairement ou non, étaient et sont toujours aveugles devant les impératifs de plus-values économiques inscrites au cœur de toute dynamique capitaliste, ce qui, au bout du compte rend leur lutte souvent insignifiante ou biaisée, bloquée par une insoluble quadrature du cercle. Lorsque, à l’encontre des humanistes de pacotille ou des théoriciens politiques de la fin de l’histoire, le milliardaire étasunien Warren Buffet déclarait voici une quinzaine d’années que : « Il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner »21 il signalait que le capitalisme avait acquis la maîtrise totale du jeu économique mondial et qu’il continuerait à se battre bec et ongles pour conserver sa victoire, rien qui ne présageait l’avènement de la Parousie tant vantée par Fukuyama au moment de l’implosion de l’URSS. Toutefois, pour un observateur avisé et lucide cette permanence de la lutte de classe, dût-elle s’éployer à l’échelle planétaire comme l’économie, paraissait relever d’une banalité ; en revanche ce que dissimulait la formule c’était le devenir sans cesse renouvelé des objets de la convoitise et du profit grâce à la permanente dynamique de l’innovation inscrite dans l’essence même du devenir de la techno-science : en termes aristotéliciens on dirait son entéléchie. C’est cette mise en perspective perpétuelle d’un nouveau déjà donné comme possibilité qui, dès lors que le présent de la domination technique est rétro-projeté vers l’origine de l’humanité de l’homme, nous renvoie sans cesse à la techno-science comme das Dasein ou, dit autrement, comme l’être-là inaugural de l’homme dans le monde. C’est ainsi que le programme inaugural technique a trouvé dans l’« accident » historique de la forme socio-économique capitaliste (le coup de dés lévistraussien) une force sans précédent qui décupla ses possibles en attente et bloqua d’autres possibilités pour finir par interdire d’autres voies. C’est pourquoi à l’échelle historique la techno-science sous quelque forme politique que ce soit est, à moins d’une catastrophe géologique planétaire ou d’une vitrification nucléaire, l’horizon indépassable du devenir humain. Aussi à l’échelle préhistorique de son émergence l’être-là de l’homme-homme pourrait-il se subsumer en : être-pour-la-technique. Or qui dit technique et plus tard techno-science, ne dit autre chose que puissance, si bien que ce que j’avais analysé naguère dans un essai intitulé, l’homme en tant qu’être-pour-la-guerre (Sein zum Kriege), conçu comme le complément critique du concept heideggérien de l’homme comme être-pour-la-mort (Sein zum Tode) pourrait se révéler la seule Ἀνάγκη humaine, la destinée de l’homme entendue comme nécessité inaltérable, comme l’instance inflexible « qui gouverne le Cosmos ». Le concept heideggérien devrait donc être complété par une formule certes un peu lourde telle que : l’homme-homme en tant qu’être-pour-la-technique-et-la guerre. En son fond, et par-delà toutes les élaborations propres à la vie sociale, morale, politique, à l’organisation familiale, clanique, aux lignées, aux relations de parenté, de castes, de classe, l’homme serait peut-être, en son fonds, l’ouvrier obsessionnel du nihilisme qu’il a contribué à inventer et mettre en oeuvre, en bref, l’« ange exterminateur » de son propre devenir.

Claude Karnoouh

Bucarest-Les Cévennes-Paris, juin-septembre 2020.

Notes :

1 Les indigènes des îles Andaman ne survivent comme peuple primitif que parce que le gouvernement indien a instauré un cordon sanitaire qui interdit toute installation touristique et toute visite, ne serait-ce que d’une journée.

2 NDLR. Encore que le néo-évangélisme n’a pas produit ses Batholomée de Las Casas.

3 « Repu, le lion est inoffensif. »

4 La glandée est une pratique rurale très antique. Lors de la chute des fruits du chênes, les paysans conduisaient leurs porcs dans les forêts de chênes pour qu’ils s’en repussent et ainsi s’engraissassent avant l’hiver. Mais on comprend comment années après années cette collecte systématique des fruits du chêne ne permit plus le renouvellement de la forêt par ailleurs défrichée pour en augmenter les surface cultivées, pour le bois de construction, de chauffage et le charbon de bois nécessaire à la métallurgie du fer.

5 Pline l’Ancien, « Gallia comata », Histoire naturelle, IV, 105. Gaule chevelue.

6 Richard Lewinsohn, Histoire des animaux, leur influence sur la civilisation humaine, Plon, 1957.

7 Claude Karnoouh, « O perspectivă filosofică asupra războiului sau omul, Fiinţă-pentru-război (Sein-für-Krieg) », în Timpul, Iasi, mars-avril-mai, 2019.

8 Sous la forme « uztils » en vieux français du XIIe siècle chez Guernes de Pont Saint Maxence, Dictionnaire étymologique du français, CNRS, Centre de Ressources textuelles et lexicales, édit électronique. Du bas latin Utilium.

9 Un être technique.

10 Un être pensant.

11 La fable animalière anthropocentrique est l’une des plus antiques formes de la narrativité moraliste, apologue, où les animaux servent d’exemples aux comportements humains. On en trouve la trace dès Sumer, en Égypte vers -1120. On en connaît aussi des traces à travers la culture orale de peuples n’ayant pas d’écriture. C’est Ésope qui a fourni aux diverses cultures européennes le modèle des fables animalières, quoique la première trace écrite connue d’une fable grecque se trouve chez Hésiode dans « Les Travaux et les jours », l’histoire du rossignol et de l’épervier ». Cf., l’article de Wikipédia très complet sur la fable. Pour ce qui concerne une analytique philosophique complète des animaux, on relira avec profit Aristote, Histoire des animaux, livre I, 1, 488 b 11-25 ; pour une vision étendue à l’antiquité on se réfèrera au petit ouvrage roboratif de Thierry Gontier, L’homme et l’Animal, la philosophie antique, PUF, Paris, 1999 et, last but nost least, la somme remarquable d’Élisabeth de Fontenay, Le Silence des bêtes : la philosophie à l'épreuve de l'animalité, Fayard, Paris, 1998.

12 Cf., Henri Birault, Heidegger et l’expérience de la pensée, Gallimard, Paris, 1978. « Seul est le moment présent comme « unité concrète » de ces « deux moments abstraits » que sont le passé et le futur.

13 Joseph Needham (with the collaboration of Wang Lin), Science and Civilization in China, 2 vols, Cambridge, 1954-1959.

14 Il suffit de lire les mémoires de Cortés pour voir l’étonnement des Espagnol devant la munificence de la ville-capitale de Mexico-Tenochtitlan!

15 Andrée Corvol, Histoire de la chasse. L’homme et la bête, Perrin, Paris, 2010. Cf., chap. 6, « L’organisation de la lutte.

16 On se souvient que l’opposition de Saint Thomas d’Aquin au prêt à intérêt était basée justement sur l’uniformisation du temps entre temps sacré et temps profane, temps de qualité différente… Il ne peut y avoir de prêt à intérêt parce que l’intérêt travaille sans cesse, y compris les jours consacrés aux louanges christiques, les dimanches et les jours de fêtes.

17 R. Mousnier, La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris, Presses Universitaires de France, 1971.

18 Il est piquant de noter que la comptabilité moderne, la comptabilité analytique est aussi née à Venise.

19 Jamais l’Eglise catholique ne réussit à supprimer le prêt à intérêt, ne le pratiquant point directement, elle vendit le Salut (les Indulgences) pour assumer ses dépenses architecturales somptuaires !

20 Dès les années 1930, le thème écologique avait déjà été abordé, mais il est vrai sous le régime nazi par le ministre de l’agriculture Walter Darré, lequel avait été vite marginalisé en raison des besoins techniques et agricoles du régime.