1.7.15

Falimentul Greciei sau falimentul UE?

Adrian Severin, 1 iulie 2015

Intrarea în încetare de plăți a Greciei pe data de 1 iulie 2015 este de acum certă. Pe această dată Grecia s-a declarat în imposibilitate de a restitui rata scadentă de circa 1,5 miliarde euro din uriașa sa datorie externă. Troica FMI-BCE-CE ar fi fost dispusă să ofere noi credite Atenei cu condiția ca guvernul elen să adopte noi măsuri de austeritate susceptibile să garanteze restituirea împrumutului primit. Asemenea măsuri includeau reduceri de pensii și salarii, mărirea obligațiilor fiscale ale populației și ale micilor întreprinzători (nu ale marilor firme), precum și renunțarea la facilitățile fiscale acordate insulelor cu potențial turistic. Se cerea de asemenea restrângerea drepturilor sindicale referitoare la grevă și negocierea contractelor de muncă.
Cu alte cuvinte Troica nu a urmărit să le ofere grecilor o undiță pentru ca din vânzarea peștelui pescuit să își achite datoriile, ci a vrut să le taie rația de pește în speranța – nutrită cândva în zadar și de țiganul Buridan cu măgarul său – că încetul cu încetul vor învăța să nu mai mănânce. (Din păcate, când a învățat să nu mai mănânce măgarul lui Buridan a murit … de foame.) Nu stimularea investițiilor productive și nici măcar creșterea impozitelor pe marile profituri au fost dorite ci reducerea consumului celor care și așa aveau resurse doar pentru un consum minimal.
Din atare perspectivă nu are cum scăpa observației “cracterul de clasă” al controversei dintre Grecia și UE, respectiv dintre un guvern grec de stânga (fie ea și populistă) preocupat de protecția săracilor, a muncii, a comunității naționale și a statului, pe de o parte, și neoliberalismul dreptei europene atașată de interesele bogaților, ale marelui capital, ale indivizilor fără identitate și ale pieții. La nivelul relației dintre de națiuni această controversă se exprimă în exigența ca pentru ieșirea din recesiune națiunile sărace să accepte un nivel de austeritate mai ridicat decât națiunile bogate; Grecia să trăiască mai frugal decât Germania. Ceea ce echivalează cu renunțarea de către UE la politica de convergență menită să îi asigure coeziunea economică, socială și teritorială, precum și la cea de solidaritate între state libere și egale în drepturi. Inclusiv în acest sens se poate spune că falimentul Greciei înseamnă de fapt falimentul UE, decesul proiectului european.
Există mulți care au condamnat Grecia pentru refuzul “generoasei oferte europene”. Din câte se știe Atena a cerut restructurarea datoriei sale în așa fel încât resursele financiare de care dispune sau care ar putea fi mobilizate de acum încolo să fie dirijate spre dezvoltarea economiei naționale, spre investiții în proiecte economice care să producă profituri apte a asigura în primul rând menținerea sau chiar îmbunătățirea calității vieții oamenilor de rând. Reducerea datoriei grecești sau sindicalizarea ei la nivelul UE ar fi avut imediat darul să ieftinească noile credite la care ar fi apelat Grecia. În același timp, restituirea acestor împrumuturi ar fi urmat a fi legată de performanțele obiectivelor economice stimulate prin injecțiile financiare respective și ar fi trebuit garantată tot la nivelul UE prin instrumente comunitare europene. În fond de aceea a fost creată UE, alternativa fiind războiul monetar, comercial și economic între națiunile europene, totdeauna în trecut terminate cu un război militar pur și simplu.
Criticii Greciei au afirmat că lăcomia, lenea, evaziunea fiscală, imprudența, corupția, lipsa de transparență și disciplină bugetară de care s-au făcut vinovați grecii în trecut i-au adus în imposibilitatea de a-și plăti datorii în care s-au înglodat fără a se gândi că au ajuns să consume mai mult decât produc, că s-au întins mai mult decât le este plapuma. Cererea de restructurare a datoriei grecești și refuzul austerității au fost privite ca expresie a dorinței grecilor de a continua să trăiască peste nivelul mijlocelor lor, pe seama muncii altora.
Este cu siguranță ceva dreptate și în aceste critici. Problema este că reproșurile referitoare la trecut nu rezolvă problema prezentului și cu atât mai puțin pe aceea a viitorului. Pe de altă parte, analiza cifrelor scoate în evidență câteva surprize care răstoarnă multe prejudecăți: datoria publică a Greciei este mai mică decât aceea a multora dintre criticii săi occidentali, la fel ca și deficitul bugetar; grecii s-au obișnuit să nu plătească impozite dar în ciuda acestui fapt rata colectării impozitelor în Grecia este comparabilă cu cea a celor care le cer nu impozite mai mari ci salarii mai mici; timpul de muncă în Grecia și vârsta de pensionare sunt mai ridicate decât în multe state ale vestului european. Dincolo de cifre, dacă grecii au devenit prea gurmanzi și totodată dependenți de credite externe, este pentru că au fost încurajați de către cei de la care au cumpărat, să consume pe datorie susținând astfel producția acestora în detrimentul producției lor. Cei care se plâng că Grecia a ajuns “alcoolică” vor să se uite că ei i-au oferit băutura inclusiv atunci când unii lideri naționali au încercat să aplice tratamente de dezalcoolizare. Grecia a fost împrumutată ca să plătească băncile străine care finanțau economiile națiunilor imperiale europene iar nu ca să dezvolte producția locală.
Este suficient să amintim episodul de acum câțiva ani când Guvernul Papandereu a propus reducerea cheltuielilor publice prin tăierea achizițiilor de echipament militar. (Din cauza conflictului istoric cu Turcia, bugetul militar al Greciei este nu doar peste puterile sale dar și dincolo de orice rațiune dacă se ține seama că cele două state sunt aliate în cadrul NATO iar turcii aspiră la intrarea în UE, unde grecii sunt deja membri.) Atunci UE a respins această propunere insitând ca datoria externă să fie plătită din sumele economisite prin tăierea salariilor și pensiilor. Cu spatele la zid, forțat să accepte, primul ministru social-democrat grec a încercat să ratifice respectivul aranjament printr-un referendum; tot așa cum dorește acum și premierul Tsipras. Indignarea UE și a protagoniștilor ei occidentali față de recurgerea la popor, l-a determinat pe George Papanderu să renunțe și la referendum și la mandat. (Printre „indignații” de atunci și de astăzi, social-democratul german Martin Schulz.)
Dacă referendumul nu avea și nu are cum rezolva problema, renunțarea la el și acceptarea șantajului occidental nu a evitat falimentul ci doar l-a amânat. Ceea ce se întâmplă azi a devenit inevitabil atunci. Cine este, deci, vinovat și cine este inocent? Numai cei care nu au pe conștiință nici un păcat pot arunca piatra.
Ceea ce este și mai grav este faptul că încă de la începutul crizei au fost clare atât terapia salvatoare cât și consecințele neaplicării ei. De ce nu s-au luat măsurile corecte? Vicepreședintele Comisiei Europene pentru probleme economico-financiare, Olli Rehn, a formulat răspunsul cât se poate de clar: “Noi știm ce trebuie făcut dar ceea ce nu știm este ce trebuie să facem ca să câștigăm alegerile făcând ce trebuie făcut.”
Ce trebuia făcut? Soluția nu este refinanțarea datoriei grecești (adică să împrumuți Grecia cu bani pe care să îi restituie prin tăieri de salarii și impunerea de noi taxe) ci reconvertirea / restructurarea datoriei greceștiș adică ștergerea datoriei și/sau preluarea ei la nivelul UE, concomitent cu asistarea Greciei la aplicarea unui program de stimulare a economiei prin investiții în sectoare industriale apte a produce creștere economică durabilă. O susțin și marii economiști americani Joseph Stiglitz și Paul Krugmann dar și filosoful german Jurgen Habermass. Chiar dacă Grecia are și ea partea sa de vină, pedepsirea ei pentru păcatele trecutului – de altfel copios încurajate de criticii ei de azi – este inutilă. Soluția trebuie să vizeze viitorul.
Aceasta presupune însă și o reformă structurală a UE. Gândită inițial ca un sistem economic prin care exporturile germane să susțină refacerea postbelică a statelor occidentale, UE nu mai poate funcționa ca o economie centrată pe ideea susținerii exporturilor germane, așa cum a ajuns să fie de câtveva decenii. Concepută ca sistem al solidarității transnaționale care să asigure pacea prin dezvoltare comună și coeziune economică, socială și teritorială, UE a revenit la competiția economico-socială dintre națiuni. Aceasta o împinge la înlocuirea politicilor de stimulare a economiei prin politici de austeritate impuse membrilor săi supuși dezindustrializării forțate. Totodată o face să substituie sindicalizării datoriilor suverane asumate în condițiile europenizării creditului pe o piață financiară dereglementată prin naționalizarea respectivelor datorii supunându-le executarea unor reglementări stricte, inclusiv limitative pentru drepturile civile.
Criza greacă este, așadar, și criza modelului economic european. Nici o soluție aplicată în cazul Greciei nu poate avea succes fără a se trece rapid la o reformă a UE. Ceea ce implică și renunțarea la formula Europei germane. O formulă care face bunăstarea europeană dependentă de bunăstarea germană iar bunăstarea germană dependentă de exporturile germane absorbite de statele membre din „categoria a doua”, condamnate la subdezvoltare (socio-economică) și dependență (politico-economică). Chiar dacă acest model a funcționat pentru o vreme, el și-a atins limitele și se cere abandonat. Germania trebuie să devină europeană iar principiul solidarității europene în libertatea garantată de funcționarea democrației transfrontaliere trebuie resuscitat. Este oare poporul german de acord cu această reformă? O vor susține oare popoarele statelor celor mai dezvoltate din vestul UE care domină Europa în condominium cu Germania? Nimic nu o indică. Dimpotrivă, aceste popoare – iar nu numai liderii lor vinovați de otrăvirea conștiințelor naționale – pledează pentru „renaționalizarea” UE.
În acest sens criza greacă este o criză a democrației europene. Manipulat, mințit, furat atâta amar de timp poporul nu mai crede în liderii săi și nu îi mai urmează. Divorțul dintre conducători și conduși este consumat și nu se vede cum relația de încredere poate fi reabilitată.
Asta nu înseamnă, însă, că poporul este cu totul nevinovat. Afirmația potrivit căreia “poporul nu greșește” este o ipocrizie. Numai Dumnezeu nu greșește. Faptul că liderii populiști și soluțiile populiste seduc mulțimile este vina seducătorului dar și a sedusului. Prin referendum s-a decis răstignirea lui Isus, prin referendum a venit la putere Hitler, prin referendum dorește David Cameron să forțeze UE a rămâne doar o piață pe care mărfurile britanice se vor vinde mai bine decât cele, să zicem, grecești iar cetățenii britanici vor avea o viață mai bună decât, să spunem, cetățenii români.
Doamna Merkel a fost adusă la putere de poporul german prin alegeri cel puțin libere dacă nu neapărat corecte. Guvernul Merkel l-a „răsplătit” pentru asta oferindu-i locuri de muncă prin reducerea locurilor de muncă din alte țări, consecutiv atrofierii industriei acestora, și i-a asigurat salarii bune exportându-i pe credit produsele realizate de el în acele țări. Grecia a fost una dintre ele. România alta.
Dacă acum Grecia nu restituie bancilor germane banii împrumutați de la ele pentru că UE ar accepta ca datoria greacă să fie restructurată, guvernul german (ca și alte guverne occidentale) ar fi obligat să vină în ajutorul bancherilor căci falimentul lor ar falimenta și economia germană. Guvernele nu au însă bani. Banii lor sunt banii contribuabilior. A aplica soluția reconversiei datoriei grecești înseamnă pentru dna Merkel să le spună cetățenilor germani că trebuie să plătească pentru evitarea falimentului grec și să le explice că într-o Europă interdependentă singura formă inteligentă de egoism este solidaritatea. Or, doamna Merkel știe că un asemenea discurs echivalează cu pierderea voturilor germane și a puterii; chiar dacă salvarea Greciei pe termen scurt înseamnă salvarea Germaniei pe termen mediu și salvarea tuturor pe termen lung.
Germanul de rând nu gâdește așa. El știe că pe termen lung va fi mort. El, care într-adevăr a muncit din greu, nu acceptă că bunăstarea lui de azi a fost obținută și cu prețul sărăcirii altora – în speță a grecilor. El nu vrea să învețe cum în necazul de azi al grecilor se găsește bucuria lor de ieri căci nu vrea să admită că în râsul lui de azi se ascunde plânsul de mâine. Până când efectele falimentului grec nu îl vor lovi direct și fără dubiu, el nu poate crede că între una și alta este legătură și nu acceptă să își diminueze calitatea vieții pentru a păstra calitatea vieții grecilor. Numai în stare de șoc inacceptabilul va deveni inevitabil deși atunci ceea ce putea rezolva problema azi va fi prea puțin venind prea târziu. Nici un popor nu primește soluții care, fie și pe termen scurt, îi afectează nivelul de viață, oricât de corecte și de necesare ar fi ele pe termen mediu și lung. (Unii dintre membrii săi da, dar nu masa critică.) Pe termen scurt sunt preferate soluțiile care fac plăcere iar nu cele care fac bine. De aceea, actuala criză greacă demonstrează că, din nefericire, principiul conducerii pentru popor și cel al conducerii de către popor se exclud. Este o altă contradicție care se cere rezolvată.
Alături de criza modelului economic european și de criza democrației, criza greacă mai developează și criza de conducători și de conducere din UE. Recurgerea la referendum, atât în Grecia cât și în Marea Britanie, mai ales atunci când în discuție sunt probleme strategice complicate precum rămânerea sau ieșirea din zona euro / UE, nu arată respect pentru popor ci reprezintă dezertarea de la datorie a unor conducători incapabili să determine poporul a-i urma. Incapacitatea liderilor naționali și federali ai UE de a găsi o soluție crizei grecești dovedește lipsa lor de viziune strategică, incompetența lor tactică și impotența lor morală (se pare că alegerile democratice nu mai pot produce decât lideri mediocri sau submediocri – adică “reprezentativi”!). Într-o lume complexă cu probleme complicate, în care tehnologia avansată servește manipulării cetățenilor derutați de metodele marketingului comercial care au invadat sfera politicii, alegerile libere au devenit niște mașinării pentru reciclarea gunoiului uman. În statul-spectacol democrația este o impostură.
Cele mai bune modele și cele mai înțelepte politici nu pot prinde viață și da roade fără lideri. Or, începând cu Angela Merkel, Fransois Hollande, David Cameron, Matteo Renzi, Mariano Rajoi și terminând cu Klaus-Werner Johannis („cu voia dumneavoastră ultimul pe listă”) UE are astăzi doar lideri-umbre când ar avea nevoie mai mult ca oricând de lideri-uriași. Cu toții s-au născut din alegeri libere. Părinții fondatori se învârtesc în mormânt. De aceea tot mai mulți spun că alegerile nu mai servesc la ceva. Mai importante sunt transparența actului de decizie, sistemul de răspundere și mecanismul de echilibru, limitare și control încrucișat al puterilor.
“Falimentul” statului grec (nu există nici o reglementare legală pentru insolvența statelor, așa cum se întâmplă în cazul societăților comerciale) nu înseamnă și falimentul întreprinderilor / băncilor grecești, după cum nu înseamnă nici obligația ieșirii Greciei din zona euro. De aceea panica la bancomate nu se justifică. Spre a o calma și a evita adâncirea crizei sprijinul dat băncilor de către Banca Centrală Europeană este necesar.
Chiar dacă revenirea la drahmă ar permite guvernului grec să jongleze cu cursul valutar devalorizând creanțele creditorilor străini, aceasta ar însemna o decuplare nedorită de liga superioară a decidenților politici ai UE. Grecia ar suporta atunci consecințele unor decizii politice la care chiar nu ar mai participa. (Cum se întâmplă azi cu România.) Este motivul pentru care Grecia nu se grăbește să părăsească euro-zona. Pe de altă parte, celelalte state membre ale Eurogrupului nu au nimic de câștigat prin expulzarea Greciei dar au multe de pierdut – atât în termeni reali cât și simbolici. Ele ar rămâne atât cu datoria greacă în brațe cât și cu o piață europeană contractată sau oricum mai puțin funcțională. În plus, dacă UE începe să se destrame procesul va fi greu de oprit înainte de a se ajunge la război și altfel decât prin război. Există, deci, interesul tuturor pentru un aranjament de compromis. Găsirea acestuia în ultimul minut nu este exclusă.
În lipsa unei soluții “europene” juste, fezabile și durabile la problema greacă, nimeni nu trebuie să se mire dacă Grecia – chiar și rămasă membru al UE, așa cum majoritatea grecilor și-o dorește – va vira strategic spre Rusia și China, afectând astfel echilibrul geo-politic în Europa de sud-est și în Mediterana orientală, precum și antrenând colapsul politicii germane / occidentale față de Turcia, cu efecte grave asupra stabilității întregului spațiu levantin. (Să ne imaginăm doar ipoteza – deocamdată teoretică – în care China ar cumpăra pe nimic, cu creanțele sale americane, o parte din datoria greacă iar apoi ar conveni cu Guvernul grec să o stingă în schimbul dreptului de construi și utiliza câteva baze militare pe teritoriul Greciei. Nimic nu s-ar opune unui aranjament asemănător între Grecia și Rusia, ceea ce ar pune NATO în situația de a se întâlni direct și simultan cu China și cu Rusia în Marea Mediterană. Tot flancul sud-estic al NATO și UE ar cădea iar structurile strategice euro-atlantice și-ar pierde coerența. Reacția Turciei față de o asemenea situație este ușor de intuit. Procesul otomanizării ei se va accelera punând sub presiune atât Europa cât și Orientul Mijlociu extins.) Criza internă a UE va genera inevitabil, așadar, o criză geo-strategică cu impact global.
„O soluție justă, fezabilă și durabilă” nu este însă doar aceea care va mai calma pentru o vreme febra crizei grecești tratându-i simptomele, ci numai soluția care se va adresa crizelor structurale care afectează UE, crize evidențiate anterior. Orice altă terapie va fi un paliativ care va amâna doar deznodământul, făcându-l încă mai dezastruos.
Faptul că România nu este membră a zonei euro nu înseamnă că nu este membră a UE și că ceea ce se întâmplă în zona euro nu o afectează. De aici rezultă atât dreptul cât și obligația României de a se pronunța în chestiunea greacă. Este urgent să o facă. Nu de pe poziția subalternului servil al “protagoniștilor” UE ci de pe aceea demnă a solidarității militante cu o națiune mică pe care primadonele Europei vor să o umilească după ce au sărăcit-o (a se citi “înșelat-o” sau chiar “furat-o”). Cu un prim ministru care și-a asumat rolul bizar de lider al opoziției în exil, cu un președinte dormitând în “noaptea generalilor” și cu un Parlament tot mai decredibilizat în care baronii politicii se ascund de ciocoii justiției, este slabă speranța că o va face.

Niciun comentariu: